Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

kế nhiệm Giám mục chính tòa Giáo phận Ðà Lạt

 

Giáo phận Ðà Lạt: Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh kế nhiệm Giám mục chính tòa Giáo phận Ðà Lạt.

Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ


Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh kế nhiệm Giám mục chính tòa Giáo phận Ðà Lạt.


Ðà Lạt (WHÐ 14-09-2019) - Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Hôm ngày 14 tháng 9 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương từ nhiệm sứ vụ quản trị mục vụ giáo phận Ðà Lạt.

Kế nhiệm Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương là Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó của giáo phận này.

* * *

Tiểu sử Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương

- 14/09/1944: sinh tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), thuộc giáo phận Hưng Hóa.

- 1956-1963: học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Bùi Chu), Sài Gòn.

- 1963: gia nhập giáo phận Cần Thơ.

- 1963-1971: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Ðà Lạt (Khoá 6).

- 18/12/1971: thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

- 1972-1975: phục vụ tại Tiểu chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ.

- 1975-1976: quản nhiệm họ đạo Ba Rinh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- 1976-2003: phục vụ tại Ðại chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ

- 1990-1995: kiêm nhiệm họ đạo Cái Răng.

- 2000: tu nghiệp tại Manila, Philipinnes.

- 05/08/2003: được Ðức thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Hưng Hóa.

- 01/10/2003: lễ truyền chức Giám mục tại Sơn Tây.

- 01/03/2011: được Ðức thánh cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Ðà Lạt.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương đảm nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2004 đến năm 2019)

* * *

Tiểu sử Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

- 12/08/1955: sinh tại Cần Thơ.

- 13/08/1955: nhận bí tích Thánh Tẩy do cha Grannec, MEP, tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ.

- 1966-1973 : học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Ðà Lạt.

- 1973-1980 : học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Ðà Lạt (Khoá 16).

- 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Ðà Lạt.

- 29/5/1994 : được Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

- 1994-2003 : Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt.

- 2003-2009 : du học tại Rôma về Giáo luật; tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana.

- Từ 2009 : Ðại diện Tư pháp giáo phận Ðà Lạt.

- 08/04/2017: được Ðức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Ðà Lạt.

- 31/05/2017: lễ truyền chức Giám mục tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Ðà Lạt.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page