Ðức Thánh Cha giải thích

về hộp xương thánh Phêrô

ngài đã tặng cho

Ðức Thượng phụ Bartolomaios

 

Ðức Thánh Cha giải thích về hộp xương thánh Phêrô ngài đã tặng cho Ðức Thượng phụ Bartolomaios.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 13-09-2019) -Trong thư gửi Ðức Thượng Phụ Bartololmaios của Giáo hội Chính thống Constantinople, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích lý do ngài tặng các mảnh xương, thánh tích của thánh Phêrô Tông đồ cho Ðức Thượng phụ, qua phái đoàn của Tòa Thượng phụ đến Vatican mừng lễ thánh Phêrô Tông đồ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Thánh Giáo hoàng Pio XII và việc khám phá ra huyệt mộ có tên Phêrô

Trong lá thư, Ðức Thánh Cha nhắc lại hoàn cảnh tìm thấy thánh tích của thánh Phêrô: vào tháng 6 năm 1939, ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Ðức Giáo Hoàng Pio XII đã quyết định khai quật bên dưới đền thờ thánh Phêrô. Lần đó, nơi an táng chính xác thánh Phêrô đã được tìm thấy. Trong lần sau đó vào năm 1952, việc khai quật đã tìm thấy dưới bàn thờ chính của đền thờ, một huyệt mộ tại bức tường đỏ có từ năm 150 và được phủ với những hình vẽ quý giá, bao gồm một trong những điều quan trọng nhất, đó là chữ viết bằng tiếng Hy lạp: "Phêrô ở đây". Trong quan tài này chứa các xương mà có thể được xem là của thánh Phêrô.

9 mảnh xương đặt trong nhà nguyện Giáo hoàng

Từ các thánh tích được đặt trong hầm mộ dưới đền thờ thánh Phêrô, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã lấy 9 mảnh để đặt trong nhà nguyện trong căn hộ Giáo hoàng ở dinh Tông tòa. Trong Thánh lễ kết thúc Năm Ðức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, hộp thánh tích này được mở ra ở sân đền thờ thánh Phêrô và Ðức Thánh Cha Phanxicô đã muốn đặt bên cạnh bàn thờ.

Ðức Thánh Cha viết tiếp trong thư: 9 mảnh xương này được giữ trong một hộp bằng đồng bên trên có khắc dòng chữ: "Các xương được tìm thấy dưới đền thờ Vatican được xem là xương của thánh Phêrô". Tôi muốn tặng cho ngài và cho Giáo hội Constantinope mà ngài tận tâm lãnh đạo, chính cái hộp có chứa 9 mảnh xương của thánh Tông đồ này".

Thánh tích của thánh Phêrô được đặt bên cạnh thánh tích của thánh Anrê

Giải thích cho cử chỉ của mình, Ðức Thánh Cha nói rằng khi ngài suy tư về quyết định chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn của Giáo hội, ngài nhớ đến món quà mà Ðức Thượng phụ Atenagoras đã tặng cho Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ðó là bức vẽ hai thánh Phêrô và Anrê đang ôm nhau, kiên kết trong đức tin và tình yêu của Chúa của các ngài. Ðức Thánh Cha cảm thấy thật là ý nghĩa khi vài mảnh thánh tích của thánh Phêrô được đặt bên cạnh thánh tích của thánh Anrê, vị thánh bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople.

Tiếp tục hành trình chung

Cử chỉ này, được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, được Ðức Thánh Cha xem như là lời khẳng định về hành trình mà các Giáo hội cùng đi với nhau, trong một phúc lành, trong cầu nguyện chung, để tiến đến gần nhau hơn, để phục vụ cho một gia đình nhân loại mà ngày nay đang muốn xây dựng một tương lai không có Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page