Các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina

thăm Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI

 

Các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina thăm Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-09-2019) -Kết thúc Công nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 1 đến 10 tháng 9 năm 2019, các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina đã đến đan viện Mẹ Thiên Chúa tại nội thành Vatican để thăm Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ 16 giờ và kéo dài khoảng 40 phút. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức Biển Ðức XVI đã nói với Ðức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina rằng "Thế giới cần sự hiệp nhất".

Thế giới cần sự hiệp nhất

Chính chủ đề của Công nghị "Sự hiệp thông và hiệp nhất trong đời sống và chứng tá của Giáo hội Ucraina ngày nay" đã gợi lên sự quan tâm của Ðức nguyên Giáo Hoàng. Ngài nói: "Cần kiến tạo sự hiệp nhất trên thế giới chia rẽ và bị phân mảnh ngày nay. Thế giới cần sự hiệp nhất".

Ðức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk đã thuật lại với Ðức Biển Ðức XVI tiến trình của công nghị và giải thích lý do công nghị của Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina được tổ chức tại Roma. Năm 2019 kỷ niệm 50 năm nhà thờ đồng chính tòa thánh Sophia được thánh hiến, ngày 28 tháng 9 năm 1969, trước sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI.

Ðức nguyên Giáo hoàng đã chào các Giám mục. Ngài hỏi Ðức Tổng Giám mục Borys Gudziak, đang ở Philadelphia, sau khi đã điều hành giáo phận Công giáo Ðông phương của Ucraina ở Paris,về tình hình thủ đô của Pháp và đặc biệt là về vấn đề di dân. Ngài cũng hỏi về tình hình đại kết ở Ucraina, đặc biệt sau khi Giáo hội Chính thống tự trị được thành lập.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page