Bưu thiếp kỷ niệm 90 năm

thành lập Quốc gia Thành Vatican

 

Bưu thiếp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 11-09-2019) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican bốn bưu thiếp do bà Gabriella Titotto thực hiện được phát hành.

Trên tấm bưu thiếp đầu tiên, có hình Ðức Mẹ Lộ Ðức, được lấy từ bản sao trong Công viên Vatican. Ðiều này gợi lại sự trùng hợp của ngày 11 tháng 2, ngày Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Ðức và ngày ký kết Hiệp ước Latêranô. Ở hai bên của bưu thiếp là Huy hiệu của Ðức Giáo hoàng Piô XI và của Ðức Piô XII.

Bưu thiếp thứ hai tái tạo Quốc kỳ của Quốc gia Thành Vatican: trên hình nền xuất hiện Quốc thiều Vatican do Charles Gounod sáng tác và bản tuyên bố Quốc thiều chính thức của Vatican của ÐTC Piô XII vào năm 1950. Ngoài ra còn có Huy hiệu Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI.

Chu vi của các bức tường ngày nay đại diện cho biên giới lãnh thổ giữa Vatican và Ý, cùng với Huy hiệu của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I và của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là chủ đề được chọn cho bưu thiếp thứ ba. Trên tấm bưu thiếp còn xuất hiện tượng biểu tượng Chúa Thánh Thần và tượng Thánh Phêrô trong Vương cung thánh đường Vatican.

Tổng lãnh thiên thần Michael, Ðấng Bảo trợ Thành Vatican, được phác họa lại từ bức tượng tuyệt vời trong Công viên Vatican, với các Huy hiệu của Ðức Nguyên giáo Biển Ðức XVI và Ðức Thánh Cha Phanxicô tạo thành hình ảnh của tấm bưu thiếp thứ tư. Ngoài ra còn có các họa tiết mô tả Tòa nhà Latêranô, nơi ký kết các hiệp ước cùng với Vương cung thánh đường.

Trên bề mặt chung của bốn bưu thiếp, Huy hiệu Quốc gia Thành Vatican. CSR_4439_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page