Ðức Thánh Cha nói

ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra

nhưng ngài không sợ ly giáo

 

Ðức Thánh Cha nói ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ ly giáo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-09-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng đồng thời ngài cũng không sợ ly giáo. Ðó là câu trả lời của Ðức Thánh Cha cho câu hỏi về khả năng ly giáo trong Giáo Hội, được đặt ra trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 7 năm 2019, trên chuyến bay từ Madagascar về Roma.

Ðức Thánh Cha đã có cuộc họp báo kéo dài một tiếng rưỡi với các ký giả đi cùng chuyến bay và trả lời các câu hỏi của họ. Ngài còn trả lời các câu hỏi về sinh thái học, vấn đề bài người nước ngoài, mùa đông dân số, vv.

Ðức Thánh Cha cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ

Trả lời câu hỏi về khả năng ly giáo trong Giáo hội, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài cầu nguyện để nó không xảy ra nhưng ngài không sợ. Ngài nhận định rằng điểm chung của các cuộc ly giáo là họ quá chú tâm vào một ý thức hệ đến nỗi họ bắt đầu đọc giáo lý của Hội Thánh qua lăng kính cứng nhắc đó. Ngài đưa ra ví dụ, người ta nói "Ðức Giáo Hoàng cộng sản quá" bởi vì ngài phê bình chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó đối với người nghèo. Nhưng đó chính xác là điều Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói.

Phê bình tích cực

Về những lời phê bình, Ðức Thánh Cha cho biết không chỉ từ những người Mỹ mà ngay cả tại giáo triều Roma, nhưng những phê bình luôn giúp ích cho chúng ta. Khi bị phê bình, điều đầu tiên là suy tư xem nó đúng hay không đúng, đến mức độ nào. Nhưng phê bình sau lưng là không thể chấp nhận. Phê bình tích cực là biết lắng nghe câu trả lời cùa người khác và đối thoại. Và Ðức Thánh Cha sẵn sàng đón nhận những phê bình có tính xây dựng.

Trách nhiệm của truyền thông là thông báo sự thật

Ðược hỏi về tương lai của truyền thông báo chí, Ðức Thánh Cha trả lời rằng không ai thật sự biết tương lai của nó thế nào, nhưng nó sẽ không có tương lai nếu các phóng viên và công chúng không thể phân biệt giữa sự thật và giả tưởng. Tương lai của truyền thông có thể là bấp bênh nhưng điều còn lại chính là khả năng và trách nhiệm của truyền thông báo chí, thông báo cho thính giả một sự thật và phân biệt những sự thật này với tường thuật, giả tưởng hay ý kiến.

Ðức Thánh Cha cũng nhận định rằng các nhà báo phải nhân bản, nhân đạo và "có tính xây dựng". Ngài nói: "Công nghệ báo chí không thể được dùng như vũ khí chiến tranh vì điều này là vô nhân đạo, là hủy diệt".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page