Ðức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau

với các nạn nhân của bão Dorian

 

Ðức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân của bão Dorian.

Hồng Thủy

Nassau (Vatican News 9-09-2019) - Trong điện thư do Ðức Hồng Y Parolin ký, Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Bahamas bị thương tổn bởi bão Dorian và ngài hứa cầu nguyện cho các nạn nhân.

Trong điện thư nhân danh Ðức Thánh Cha gửi đến Ðức Tổng Giám mục Patrick Pinter của Nassau, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết: Ðức Giáo Hoàng Phanxicô rất buồn khi hay tin về ảnh hưởng tàn phá của cơn bão Dorian ở Bahamas và ngài bày tỏ tình liên đới thiêng liêng và mối quan tâm mục vụ sâu sắc đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này".

Trong điện văn, Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Bahamas bị thương tổn bởi bão Dorian . Ngài cũng bảo đảm cầu nguyện cho các nạn nhân và hy vọng rằng cộng đồng quốc tế nhanh chóng trợ giúp cho nước này.

Ðức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Chúa trên những người đang làm công tác cứu trợ và tái thiết.

Tình cảnh hoang tàn

Ðức Tổng Giám mục Patrick Pinter của Nassau cho biết là tình cảnh ở vùng đông bắc Bahamas vẫn còn hoang tàn. Trong Thánh lễ Chúa nhật 8 tháng 9 năm 2019, ngài đã tha thiết kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, 43 người đã thiệt mạng, và những người bị ảnh hưởng bởi bão Dorian.

Khoảng 70 ngàn người trên hai đảo Abaco và đảo Bahama lớn bị ảnh hưởng bởi trận bão này. Tổ chức cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang có mặt và đánh giá tình hình trên hai đảo.

Cứu trợ

Những chuyến cứu trợ đầu tiên đã đến đảo này nhưng gặp những khó khăn trong việc cứu trợ; nheièu vùng vẫn còn bị cô lập. Ðức cha Pinter nhận định rằng hậu quả của bão không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page