Ðức Hồng Y Roger Etchegaray về Nhà Cha

 

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray về Nhà Cha.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 5-09-2019) - Ðức Hồng Y Roger Etchegaray là cộng sự thân tín của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã dấn thân vì hòa bình, thăng tiến đối thoại liên tôn. Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc về Ðức Hồng Y như con người của đối thoại và hòa bình.

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, 97 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình và Chủ tịch Hội đồng Cor Unum (Ðồng Tâm) đã được Chúa gọi về Nhà Cha chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 97 tuổi.

Ðức Thánh Cha thương tiếc Ðức Hồng Y Etchegaray

Ðang viếng thăm Mozambique, trong Thánh lễ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019 tại Tòa Sứ thần ở Mozambique, Ðức Thánh Cha đã nhắc đến Ðức Hồng Y là con người của đối thoại và hòa bình.

Tiểu sử Ðức Hồng Y Etchegaray

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray người pháp, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1922, tại miền Espelette, giáo phận Bayonne nước Pháp.

Sau khi gia nhập chủng viện, ngài đã theo học tại Ðại học Giáo hoàng Gregoriana, đậu cử nhân thần học và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ Giáo luật.

Ngài được thụ phong linh mục năm 1947 và nhập tịch vào giáo phận Bayonne. Năm 1961, ngài bắt đầu làm việc tại Hội đồng Giám mục Pháp và từ năm 1966-1970, ngài là Tổng Thư ký.

Năm 1969, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục hiệu tòa Gemelle di Numidia và là phụ tá Tổng giáo phận Paris.

Ngày 22 tháng 12 năm 1970, ngài được thăng làm tổng Giám mục Marseille. Năm 1975, ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.

Năm 1971, ngài là chủ tịch đầu tiên của liên Hội đồng Giám mục châu Âu.

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thăng ngài làm Hồng y vào năm 1979. Tháng 4 năm 1984, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Ðồng Tâm) và ngài đã giữ chức vụ này cho đến năm 1995. Trong suốt những năm này, ngài đã phục vụ không mệt mỏi cho hòa bình, nhân quyền và những người nghèo khoỏ, đưa sứ điệp và lòng bác ái của Ðức Thánh Cha đến với nhiều nước trên thế giới.

Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương tổ chức Năm Thánh 2000.

Năm 1998, Ðức Hồng Y Etchegaray đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, vì lý do tuổi tác. Cùng năm này, ngài được thăng làm Hồng y Giám mục.

Tháng 4 năm 2005, Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức phê chuẩn việc chọn ngài làm phó niên trưởng Hồng y đoàn. Năm 2017, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô nhận lời từ chức phó niên trưởng Hồng y đoàn của ngài.

Tháng 1 năm 2017, Ðức Hồng Y đã rời Vatican trở về giáo phận sinh quán Bayonne.

Sứ giả của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ðức Hồng Y đã tổ chức cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi vào năm 1986 giữa các đại diện của các tôn giáo lớn, trước tình trạng căng thẳng gia tăng trên thế giới với nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân giữa các khối ý thức hệ.

Ðức Hồng Y thường là sứ giả của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong những sứ vụ ngoại giao khó khăn: năm 2002, Ðức Hồng Y đến Giêrusalem để kêu gọi hòa bình cho vùng Trung Ðông; năm 2003, ngài đã nhân danh Ðức Giáo Hoàng, mang sứ điệp hòa giải đến thủ đô Bagdad của Irak để ngăn chặn bùng nổ chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai.

Thăm Việt Nam

Ðức Hồng Y Etchegaray đã đến Việt Nam 2 lần. Lần đầu tiên ngài dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh thăm Việt Nam 2 tuần vào năm 1989. Sau đó, vào năm 1990, ngài đại diện Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Hà Nội tham dự lễ an táng Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn.

Hồng y đoàn

Sau khi Ðức Hồng Y Pimente Rodriguez qua đời ngày 3 tháng 9 năm 2019, Ðức Hồng Y Etchegaray là vị Hồng y cao niên nhất.

Với sự qua đi của ngài, Hồng y đoàn còn lại 213 vị, với 118 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo Hoàng và 95 vị trên 80 tuổi không còn quyền bầu Giáo Hoàng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page