Tòa Thánh có văn phòng

tại Tổ chức các nước Mỹ châu

 

Tòa Thánh có văn phòng tại Tổ chức các nước Mỹ châu.

Hồng Thủy

Washington (Vatican News 3-09-2019) - Một văn phòng mới của Tòa Thánh tại Tổ chức các nước Mỹ châu, gọi tắt là OAS, mới được mở tại Washington. Và hôm 31 tháng 8 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức ông Mark Miles làm Quan sát viên thường trực tại đây.

Tiểu sử Ðức ông Mark Miles

Ðức ông Miles 52 tuổi, sinh trưởng tại Gilbralta, một giải đất ở Bán đảo Tây Ban Nha nhưng thuộc lãnh thổ Anh quốc. Vì thế ngài thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và thường làm thông dịch cho Ðức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm của ngài tại nước ngoài. Ðức ông còn có thể nói tiếng Ý và Pháp.

Ðức ông Miles gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 2003, từng phục vụ tại Ecuador và Hungari, rồi làm Tham tán Sứ Thần phục vụ tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh.

Tổ chức các nước Mỹ châu

Tổ chức các nước Mỹ châu được thành lập năm 1948, là tổ chức lâu đời nhất tại vùng này, và thường được miêu tả như là một "Liên Hiệp quốc nhỏ". Tổ chức này bao gồm 35 quốc gia độc lập của Mỹ châu và có chức năng của một diễn đàn chính trị đa phương để giải quyết các vấn đề chính trị.

Trụ sở chính của Tổ chức này nằm ở Washington và có hơn 70 quốc gia và tổ chức là Quan sát viên tại tổ chức này. Tòa Thánh cũng là một trong những Quan sát viên.

Cho đến năm 2012, vai trò Quan sát viên Thường trực tại Tổ chức các nước Mỹ châu do Khâm sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đảm trách. Từ tháng 8 năm 2012, vị trí này được Quan sát viên Thường trực của Tòa Thành tại Liên Hiệp Quốc kiêm nhiệm, hiện nay là Ðức Tổng Giám mục Bernadito Auza.

Việc Tòa Thánh mở một văn phòng riêng cho Tổ chức này cho thấy một bước tiến nữa của Tòa Thánh trong việc phát triển các mối quan hệ đa phương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page