Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi dân Maurice:

Ngôn ngữ Tin Mừng là tình yêu

 

Sứ điệp Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi dân Maurice: Ngôn ngữ Tin Mừng là tình yêu.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-09-2019) - Ngày 3 tháng 9  năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho người dân của Maurice. Ngài nhắc đến sự đa dạng phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo tại nước này và khẳng định rằng ngôn ngữ chung của tất cả, ngôn ngữ của Tin Mừng, là tình yêu.

Trong sứ điệp, trước hết Ðức Thánh Cha chào người dân đảo Maurice và cám ơn họ đã và đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha nhắc lại mục đích chuyến đi của ngài là để loan báo Tin Mừng. Ngài nói: "Sẽ là một niềm vui cho tôi được loan báo Tin Mừng giữa dân tộc của anh chị em, dân tộc được hình thành bởi sự gặp gỡ của các sắc tộc khác nhau và do đó có được sự phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo. Giáo hội Công giáo, ngay từ ban đầu, được sai đến với muôn dân, và nói mọi thứ ngôn ngữ của thế giới. Nhưng ngôn ngữ của Tin Mừng - anh chị em biết - chính là tình yêu. Xin Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của Ðức Trinh nữ Maria, cho tôi được loan báo Tin Mừng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để tất cả mọi người có thể hiểu và chào đón nó".

Cuối cùng Ðức Thánh Cha xin người dân Maurice cầu nguyện cho ngài, trong khi ngài mang họ trong tim và cầu nguyện cho họ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page