Ðức Thánh Cha gặp

các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina

 

Ðức Thánh Cha gặp các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-09-2019) -Trong buổi tiếp kiến các Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina ngày 2 tháng 9  năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng Công nghị không phải là một Quốc hội, hay là nơi thăm dò ý kiến và nếu không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không thể có Công nghị.

Công nghị, theo Ðức Thánh Cha, là sự đồng hành với nhau, cùng nhau suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tìm ra kết luận, chứ không phải là sự thỏa thuận dựa trên ý kiến của những cá nhân.

47 Giám mục Công giáo Ðông phương Ucraina đang nhóm Công nghị tại Roma với chủ đề "Hiệp thông trong cuộc sống và trong chứng tá của Giáo hội Công giáo Ucraina".

Cần sống truyền thống đẹp và phong phú của Giáo hội

Trong cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ðông phương Ucraina, khẳng định rằng các Giám mục trong cộng đoàn của ngài nhận thức được rằng "có một truyền thống đẹp đẽ và phong phú" thôi thì chưa đủ nhưng cần sống truyền thống này một cách xác thực để thông truyền nó cho con người ngày nay.

Ðức Tổng Giám mục trưởng cũng cám ơn Ðức Thánh Cha mới đây đã lập một giáo phận cho các tín hữu Công giáo Ucraina theo nghi lễ Byzantine sinh sống ở Ý.

"Công nghị không phải là một Quốc hội"

Trong bài nói chuyện ngắn với 47 Giám mục Ucraina, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng "Công nghị không phải là một Quốc hội". Ngài cảnh giác rằng về sự nguy hiểm khi nghĩ rằng công nghị thì tương tự như một "cuộc thăm dò ý kiến" trong đó mọi người đưa ra ý kiến của mình, sau đó gặp nhau và thỏa thuận với nhau như trong chính trị: tôi cho anh cái này thì anh cho tôi cái kia! Và Ðức Thánh Cha giải thích rằng trong thực tế, "nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị".

"Nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị"

Ðức Thánh Cha khuyến khích các giám mục tham dự Công nghị cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng tại Công đồng Êphêsô năm 431, các Giám mục "tranh luận với nhau", nhưng cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa họ đến việc tuyên bố tín điều Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha bảo đảm rằng khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tiếp tục là một "Giáo hội Công nghị" (cùng nhau hành trình, suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần) và không bị trở thành một "Giáo hội tự trị" (mỗi Giáo hội địa phương tự trị và tự quản).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page