Hội thảo đào tạo tại Viện Ðại kết Bossey

hướng đến người trẻ

 

Hội thảo đào tạo tại Viện Ðại kết Bossey hướng đến người trẻ.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 1-09-2019) - Kitô hữu phải làm gì để làm chứng cho ơn gọi của mình đối với hành trình đại kết trong một xã hội liên tôn và liên văn hóa? Ðây là câu hỏi hướng dẫn buổi hội thảo đào tạo được tổ chức tại Viện Ðại kết Bossey, Thụy Sĩ trong những ngày vừa qua.

Cuộc gặp gỡ được Hội đồng Ðại kết của các Giáo hội tổ chức, theo truyền thống trước hết hướng đến những người trẻ sống dấn thân xây dựng sự hiệp nhất của Giáo hội tại các cộng đoàn địa phương ở nhiều nơi trên thế giới. Với hội thảo, ban tổ chức muốn khởi động lại ý tưởng về việc đào tạo đại kết liên quan đến kiến thức và kinh nghiệm khác nhau hỗ trợ loan báo Lời Chúa. Ðây là bước đầu tiên để xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình.

Hội thảo tập trung vào việc giúp các Kitô hữu sống mối tương quan tốt trong môi trường liên văn hóa và liên tôn. Chỉ ra những thách đố mà các Kitô hữu phải đối diện. Kitô hữu phải củng cố việc làm chứng Kitô qua việc đối thoại. Vì chính sức mạnh của đối thoại là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng hành trình đại kết.

Với hội thảo Bossey, Hội đồng Ðại kết của các Giáo hội muốn khẳng định lại ưu tiên hành động để đưa đến sự tham gia ngày càng tăng của người trẻ vào hành trình đại kết; bắt đầu từ việc truyền tải những gì đã được thực hiện trong những thập kỷ gần đây để vượt qua những vụ bê bối gây chia rẽ. (CSR_4859_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page