Caritas Ấn Ðộ trợ giúp

các nạn nhân lũ lụt hai bang Assam và Bihar

 

Caritas Ấn Ðộ trợ giúp các nạn nhân lũ lụt hai bang Assam và Bihar.

Linh Tiến Khải

Assam (Vatican News 5-08-2019) - Trong những ngày vừa qua Linh Mục Paul Moonjely, giám đốc Caritas Ấn Ðộ, đã kêu gọi mọi người thiện chí chung tay trợ giúp các nạn nhân lũ lụt trong hai tiểu bang Assam và Bihar miền nam Ấn.

Cha cho biết các trận mưa lũ trong các ngày vừa qua đã khiến cho nước hai sông Brahmaputra và Gange dâng cao tràn bờ, gây lụt lội cho 30 quận bang Assam và 12 quận bang Bihar, làm cho 31% các gia đình tại Assam và 11% các gia đình tại Bihar không còn nhà ở và không có nước trong lành để uống. Cha cũng cho biết 40% các gia đình tại Assam và 10% các gia đình tại Bihar đang cấp thiết cần có lều bạt, thực phẩm, quần áo, chăn, mùng, mền, chiếu và các dụng cụ làm bếp và thuốc men.

Các nhân viên Caritas hiện túc trực 24 trên 24 giờ tại hai bang nói trên, để phối hợp công tác trợ giúp 5,000 gia đình tại Assam và 2,000 gia đình tại Bihar. Trong các ngày tới Caritas bảo đảm cho các nạn nhân có đầy đủ thực phẩm và các đồ cứu trợ cân thiết.

Thống kê cho biết có tới 600 người chết và 1 triệu người phải di tản. Các nông dân mất hết mọi sự với gần 180 ngàn mẫu hoa mầu bị tàn phá. Trong hoàn cảnh thê thảm này các trẻ em bị thiệt thòi nhất, vì không còn nhà ở và trường học. Các em cần được tiếp dón trong các trung tâm an nình để không trở thành nạn nhân của nạn buôn người. (REI 31-7-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page