Mở cửa căn nhà của

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

cho tín hữu viếng thăm

 

Mở cửa căn nhà của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I cho tín hữu viếng thăm.

Linh Tiến Khải

Veneto (Vatican News 7-08-2019) - Bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 8 năm 2019, căn nhà nơi Ðức Gioan Phaolo I sinh ra và lớn lên tại Canale d' Agordo trong vùng Veneto bắc Italia, sẽ được mở cửa cho tín hữu viếng thăm.

Ngày 27 tháng 6 năm 2019 căn nhà này đã chính thức thuộc quyền của giáo phân Vittorio Veneto, nhưng chưa được khánh thành. Cách đầy vài tuần Ðức Cha Corrado Pizzolo, Giám Mục giáo phận, cho biết ngài đã làm tất cả những gì có thể để tín hữu có thể hành hương thăm viếng căn nhà lich sử này, nơi Ðức Albino Lucani đã chào đời và lớn lên.

Chiều mùng 2 tháng 8 năm 2019 đã có buổi lễ vinh danh người con Giáo Hoàng của giáo phận với lễ nghi giới thiệu một cuốn sách lấy từ các tài liệu của án phong thánh do Ðức Hồng Y Benniamino Stella, thỉnh nguyện viên trình bầy. Cuốn sách do nhà báo Stefania Falasca viết tựa đề: "Albino Luciani. Gioan Phaolo I. Tiểu sử từ các tài liệu. Từ các nguồn của án phong theo giáo luật". Ðây là cuốn sách đầu tiên đầy đủ kể lại cuộc đời của Ðức Gioan Phaolo I dựa trên các tài liệu văn khố và việc tra cứu cũng như các chứng từ của 188 nhân chứng, trong đó có Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI, bác sĩ Renato Buzzonetti, người đã ghi nhận cái chết của Ðức Luciani, và nữ tu Marguerita Marin có mặt trong phòng của Ðức Luciani.

Sau đó đã có buổi thảo luận bàn tròn do ông Loris Serafini giám đốc Tổ chức Giáo Hoàng Luciani chủ sự. Tiếp đến là buổi viếng thăm đầu tiên do nhân viên của tổ chức này hướng dẫn. Ngôi nhà này là một chặng trong lộ trình viếng thăm gồm nhà thờ giáo xứ Canale d' Agordo nơi Ðức Luciani được rửa tội và viện bảo tàng Albino Luciani. (REI 31-7-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page