Cha Gerard Francisco Parco Timoner III

người Philippines:

Tân tổng quyền dòng Ðaminh

 

Cha Gerard Francisco Parco Timoner III người Philippines: Tân tổng quyền dòng Ðaminh.

Giuse Trần Ðức Anh


Cha Gerard Francisco Parco Timoner III người Philippines: Tân tổng quyền dòng Ðaminh.


Xuân Lộc (Vatican News 13-07-2019) - Tổng Hội dòng Ða Minh nhóm tại Ðại chủng viện Xuân Lộc đã bầu được Bề trên Tổng Quyền cho dòng, đó là Cha Gerard Francisco Parco Timoner III, người Philippines, Tổng Phụ Tá của dòng đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương.

Cha Parco Timoner III kế nhiệm cha Bruno Cadoré người Pháp, vừa mãn nhiệm kỳ 9 năm. Cha sẽ là người Á châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Tổng quyền của Dòng.

Cha Tân Tổng quyền năm nay 51 tuổi (26/01/1968), thụ phong linh mục năm 1995 và nguyên là Bề trên Tỉnh Dòng Ða Minh tại Philippines, kiêm Phó Chưởng Ấn Ðại học Giáo Hoàng Thánh Tôma ở Manila. Cha cũng là thành viên Ủy ban thần học quốc tế.

Ngày 20 tháng 2 năm 2017, cha được Cha Bề trên Tổng quyền Bruno Cadoré bổ nhiệm làm Tổng phụ tá đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương, kế nhiệm cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự, thuộc tỉnh dòng Việt Nam.

Cha Parco Timoner III đã được Tổng Hội thứ 290 của dòng Ða Minh bầu làm người kế vị thứ 88 của thánh Ða Minh trong phiên họp sáng ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại Ðại chủng viện Xuân Lộc.

Tổng hội nhóm tại Ðại chủng viện Xuân Lộc từ ngày 8 tháng 7 năm 2019 với sự tham dự của 142 thành viên, gồm 104 vị có quyền bỏ phiếu, trong số này, có 2 cựu Bề trên Tổng quyền, 36 Bề trên giám tỉnh, 7 Bề trên các Phó tỉnh dòng, phần còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng.

Trong nghi thức tuyên thệ nhậm chức, trưa ngày 13 tháng 7 năm 2019, ngoài các thành viên Tổng Hội còn có nhiều đại diện của các tu sĩ nam nữ Ða Minh Việt Nam.

Tổng Hội Ða Minh sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 8 năm 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page