Ðức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện

cho các bệnh nhân,

những người bị bỏ rơi và bị bỏ cho chết

 

Ðức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị bỏ cho chết.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 10-07-2019) - Lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra khi ông Vincent Lambert, một người Pháp, đang chết dần vì bị rút các ống truyền thức ăn và nước uống. Ðức Thánh Cha khẳng định rằng xã hội nhân đạo khi bảo vệ mọi sự sống chứ không chọn lựa ai đáng sống hơn ai.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex bằng 9 ngôn ngữ, mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết

Ðức Thánh Cha viết: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Một xã hội nhân đạo nếu bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Các bác sĩ phải phục vụ sự sống, chứ không tước đoạt sự sống".

Lời mời gọi của Ðức Thánh Cha được đưa ra khi ông Vincent Lambert, một người Pháp, đang chết dần vì bị rút các ống truyền thức ăn và nước uống. Ðức Thánh Cha khẳng định rằng xã hội nhân đạo khi bảo vệ mọi sự sống chứ không chọn lựa ai đáng sống hơn ai.

Ông Vincent Lambert, 42 tuổi, sống trong tình trạng thực vật hay ý thức tối thiểu sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008 và được điều trị tại bệnh viện đại học thành phố Reims. Hôm ngày 2 tháng 7 năm 2019, bác sĩ điều trị đã ngừng truyền thức ăn và nước cho ông sau cuộc chiến dai dẳng về luật pháp.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page