Cộng tác vì những việc tử tế

 

Ðức Thánh Cha: Cộng tác vì những việc tử tế.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 6-07-2019) - Mỗi ngày Ðức Thánh Cha gởi một câu tweet ngắn trên mạng xã hội.

Hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019, Ngày Quốc tế về sự cộng tác của Liên Hiệp Quốc, với chủ đề của năm 2019 là: "sự cộng tác vì những việc tử tế", Ðức Thánh Cha gởi câu tweet trên mạng xã hội: "Chúng ta cần những người và những thể chế bảo vệ phẩm giá của người lao động, phẩm giá của công việc và thiện ích của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page