Các linh mục suy tư về thánh Phanxicô

và Tháng Truyền giáo

 

Các linh mục suy tư về thánh Phanxicô và Tháng Truyền giáo.

Hồng Thủy

Galile (Vatican News 4-07-2019) - Các linh mục Công giáo thuộc các cộng đoàn và nghi lễ khác nhau đang tham dự cuộc tĩnh tâm về thánh Phanxicô và Tháng truyền giáo.

Tuần tĩnh tâm được tổ chức tại hồ Galilê và phụ trách giảng thuyết là Ðức cha Cèsar Essayan, dòng Phanxicô viện tu, Ðại diện Tông tòa tại Beirut cho các tín hữu Công giáo nghi lễ latinh.

Suy tư về thánh Phanxicô

Tuần tĩnh tâm đặc biệt suy tư về con người và linh đạo của thánh Phanxicô, trong dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ của thánh nhân và vua Melek el Kamel của Hồi giáo, và về tháng truyền giáo. Các bài suy niệm của Ðức cha Essayan cũng sẽ tập trung vào việc cầu nguyện của thánh Phanxicô, về linh đạoThánh Thể và sự sùng kính của ngài đối với Ðức Trinh Nữ Maria.

Suy tư về "Tài liệu về Tình Huynh đệ nhân loại"

Trang web abouna.org của A Rập nói rằng trong bối cảnh cầu nguyện và suy tư của tuần tĩnh tâm, các linh mục thuộc các Giáo hội Công giáo khác nhau cũng sẽ thảo luận về nội dung và tác động của "Tài liệu về Tình Huynh đệ nhân loại", đối với hòa bình thế giới và sự chung sống, được Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðại Imam của al Azhar ký vào ngày 04 tháng 02 năm 2019 tại Abu Dhabi.

Tháng truyền giáo

Ngoài ra còn có một buổi gặp gỡ trao đổi những quan tâm về Tháng Truyền giáo ngoại thường, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô đề nghị vào tháng 10 năm 2019. Ðặc biệt, các tham dự viên có thể đưa ra các đề nghị và đóng góp cho các sáng kiến được đưa ra để khuyến khích sự tham gia hiệu quả vào Tháng Truyền giáo của Công giáo tại Thánh địa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page