Ngày Giới trẻ toàn quốc lần II của Cuba

được tổ chức tại các giáo phận

 

Ngày Giới trẻ toàn quốc lần II của Cuba được tổ chức tại các giáo phận.

Hồng Thủy

Santiago de Cuba (Vatican News 4-07-2019) - Do vấn đề giao thông không an toàn và chi phí cao để tổ chức Ngày Giới trẻ toàn quốc lần thứ hai, các Giám mục Cuba đã quyết định rằng ngày này sẽ được tổ chức tại mỗi giáo phận.

Sau khi đã suy tư và chia sẻ những quan tâm, và ý thức rằng điều quan trọng nhất là đạt đến các mục đích được đề ra ban đầu khi cử hành Ngày Giới trẻ toàn quốc lần thứ hai, các Giám mục Cuba đã quyết định tiếp tục việc chuẩn bị, nhưng định hướng lại và mở rộng các điểm tổ chức sự kiện: nghĩa là từ một nơi duy nhất ở thành phố Santiago de Cuba, Ðại hội sẽ được tổ chức tại những nơi khác nhau ở mỗi giáo phận.

Giúp đương đầu với các tình cảnh ngoài sự chờ đợi

Ðức cha Dionisio García Ibánez, Tổng Giám mục Santiago de Cuba, đã gửi thư cho các bạn trẻ, các vị phụ trách các nhóm trẻ, các Ủy ban mục vụ giới trẻ các giáo phận, các nhân viên mục vụ và các tín hữu. Ngài nói rằng Ngày Giới trẻ toàn quốc Cuba là sự tiếp nối Ngày Giới trẻ quốc tế ở Panama và ngài hy vọng quyết định này không làm suy giảm lòng hăng say nhiệt thành nhưng trái lại, giúp đối diện với các tình cảnh ngoài sự chờ đợi, thách thức khám phá ra rằng điều quan trọng nhất chính là đạt được mục tiêu đề ra. Ðịnh hướng lại không có nghĩa là đầu hàng trước hoàn cảnh nhưng ngược lại, là đối mặt với đó, dựa trên sự từ bỏ và hy sinh.

Vượt qua các hoàn cảnh khó khăn chỉ khi ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng

Ðức cha Ibánez khẳng định rằng "chúng ta có thể đối mặt và vượt qua các hoàn cảnh khó khăn chỉ khi ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng" và ngài mời gọi "đọc sự kiện này với con mắt đức tin". Ðức cha kết luận: Cuộc hành hương truyền giáo và các sự kiện mà chúng ta đang chuẩn bị thực hiện ở Santiago de Cuba sẽ được thực hiện tại mỗi giáo xứ của chúng ta, trong cùng các ngày từ 01 tháng 08 năm 2019 và trong cùng giờ nếu có thể. Bằng cách này chúng ta sẽ cảm thấy hợp nhất với nhau. Có thể là theo cách này, nhiều bạn trẻ khác có thể tham dự. Ðây là một thách thức mới!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page