Chính phủ Maurice tài trợ

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha

 

Chính phủ Maurice tài trợ cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Giuse Trần Ðức Anh


Chính phủ Maurice tài trợ cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha.


Maurice (Vatican News 1-07-2019) - Chính phủ đảo Maurice trong Ấn độ dương đã quyết định tài trợ 50 triệu đồng RS, tương đương với 1 triệu 400 ngàn mỹ kim cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại nước này vào thượng tuần tháng 9 năm 2019.

Theo báo trực tuyến Défi Media, truyền đi ngày 24 tháng 6 năm 2019, thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chánh Pravind Jugnauth, cho biết như trên khi trình bày ngân sách dự chi 2019-2020. Một nửa ngân khoảng nói trên, tức là 25 triệu đồng RS sẽ được dùng để tu bổ thực hiện con lộ mới nối liền La Butte, Port-Louis với Ðền thánh Maria Nữ Vương Hòa Bình, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ ngày 9 tháng 9 năm 2019. Với kế hoạch này Ðức Thánh Cha có thể đi xe papamobile thẳng tới Quảng trường Ðức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình.

Ngoài ra có 400 ngàn đồng RS sẽ được dùng để may cờ Vatican. Số tiền chính phủ tài trợ cũng được dùng để tu bổ mộ của chân phước Linh Mục Jacques-Désiré Laval (1803-1864), dòng Thừa Sai Chúa Thánh Linh, tông đồ tại đảo Maurice, được phong chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1979 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.

Theo chương trình sơ khởi, ngày 9 tháng 9 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng mộ của chân phước Laval.

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm 4 nước Mozambique, Madagascar, đảo Maurice và La Réunion từ ngày 4 đến 11 tháng 9 năm 2019. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết chương trình sẽ được công bố kịp thời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page