Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Giám quản Tông tòa cho tổng giáo phận Lyon

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám quản Tông tòa cho tổng giáo phận Lyon.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 25-06-2019) - Ngày 24 tháng 06 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Michel Dubost, nguyên Giám mục giáo phận Evry-Crobeil-Essonnes, làm Giám quản Tông tòa "tòa đầy theo ý Tòa Thánh" của tổng giáo phận Lyon.

Gọi là "tòa đầy" vì giáo phận Lyon vẫn có Giám mục chính tòa là Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, khác với trường hợp các giáo phận "trống tòa", ví dụ như tổng giáo phận Sài Gòn, chưa có Giám mục chính tòa nên Ðức cha Ðỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa của giáo phận này.

Ðức Hồng Y Philippe Barbarin tạm thời không cai quản giáo phận Lyon nữa và Tòa Thánh muốn như vậy.

Giáo phận được ủy thác cho Ðức cha Michel Dubost

Ông Alessandro Gisotti, Quyền Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, khẳng định: "với việc bổ nhiệm này, việc cai quản tổng giáo phận Lyon giờ đây được ủy thác theo giáo luật cho Ðức cha Michel Dubost, sau một thời gian tạm thời được Ðức ông Yves Baumgarten, tổng đại diện của giáo phận đảm trách.

Như đã biết, ngày 19 tháng 03 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã từ chối nhận đơn từ nhiệm của Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, người đã quyết định nghỉ một thời gian trong khi chờ đợi phán quyết chung thẩm của tòa án.

Việc bổ nhiệm Ðức cha Dubost không có nghĩa là Ðức Hồng Y Barbarin đã từ chức; nhưng giờ đây, theo quy định của chỉ nam mục vụ về sứ vụ Giám mục, ngài được mời gọi cộng tác vào việc chu toàn cách trọn vẹn, tự do và thanh thản sứ vụ của vị Giám quản Tông tòa".

Kết án và kháng án

Ngày 07 tháng 03 năm 2019, tòa án thành phố Lyon đã công nhận Ðức Hồng Y Barbarin "có tội" vì không tố cáo một linh mục về các hành vi lạm dụng tính dục một trẻ vị thành niên giữa các năm 2014 và 2015, và kết án ngài 6 tháng tù treo. Các luật sư của Ðức Hồng Y đã kháng án. Ðức Hồng Y Barbarin nói trong một tuyên bố được đọc tại tòa hồi tháng 1 năm 2019 rằng "tôi đã không bao giờ tìm cách ẩn trốn nói gì đến việc che đậy những sự thật kinh hoàng này".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page