Sách mới giải thích tước hiệu

của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Sách mới giải thích tước hiệu của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 25-06-2019) - Cuốn sách "Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI: Giáo hoàng danh dự đầu tiên trong lịch sử" của tác giả Rosario Vitale vừa ra mắt. Ðây là cuốn sách giải thích về tước hiệu của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức, là nghiên cứu của tác giả Vitale, suy tư về chiều sâu lịch sử và giáo luật trong chọn lựa của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức.

Tác giả Vitale đã lược lại những câu chuyện về sự từ nhiệm của các Ðức Giáo hoàng, so sánh hành động từ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng Celestino V và của Ðức Giáo Hoàng Ratzinger, và cuối cùng phân tích tình trạng hiện tại của Ðức nguyên Giáo hoàng hiện đang sống trong Tu viện Mater Ecclesia ở nội thành Vatican.

Bố cục cuốn sách

Cuốn sách gồm 3 chương. Chương thứ nhất trình bày về "Việc từ bỏ ngai tòa Phêrô trong lịch sử"; chương thứ hai nhấn mạnh đến những điểm giống và khác nhau giữa việc từ chức của Ðức Giáo Hoàng Celestino V và của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI vào ngày 11 tháng 02 năm 2013; trong chương thứ ba, tác giả phân tích "tình trạng theo giáo luật và tước hiệu của Ðức Giáo Hoàng từ nhiệm".

Phục vụ Dân Chúa trong cầu nguyện và bác ái

Phần giới thiệu của cuốn sách được viết bởi Valerio Gigliotti, giáo sư luật tại Ðại học Torino. Trong phần mở đầu: "Việc từ chức của Giáo hoàng: cai quản và phục vụ Giáo hội", luật gia giới thiệu một số đề tài mà tác giả Vitale sẽ khai triển trong cuốn sách. Qua phần giới thiệu này, chúng ta có thể thấy được khung cảnh của việc từ chức như được kể lại trong truyền thống, nhưng với điểm mới là mở ra sự gia tăng của chiều kích thần bí trong sứ vụ Phêrô; đó là phục vụ Dân Chúa trong cầu nguyện và bác ái.

Bức vẽ theo trường phái Maupal

Trong cuốn sách cũng có bức tranh vẽ trên vải của họa sĩ Maurizio Pallotta; bức tranh là sự tổng hợp khía cạnh riêng tư của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI, đang chơi đàn piano trong phòng của ngài, có hai chú mèo bên cạnh, và một con bồ câu ngậm cành ôliu, biểu tượng của hòa bình, đang đậu trên cửa sổ.

Cuốn sách của tác giả Vitale được viết để dành tặng cho "Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI, người thợ đơn giản và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa", và cũng là sự tôn vinh của tác giả đối với vị Giáo hoàng; Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI đã đặc cách cho tác giả và nhờ thế tác giả đã có thể gia nhập chủng viện.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page