Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople

đến Roma dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô

 

Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople đến Roma dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 25-06-2019) - Như thông lệ hàng năm, vào dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ năm nay, một phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople sẽ thăm Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 06 năm 2019.

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến đối thoại giữa các Kitô hữu nói đến sự trao đổi truyền thống, theo đó các phái đoàn của Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Constantinople tham dự Thánh lễ bổn mạng của nhau vào lễ thánh Phêrô và Phaolô ở Roma, ngày 29 tháng 06 và lễ thánh Anrê ở Istanbul, ngày 30 tháng 11.

Yết kiến Ðức Thánh Cha

Phái đoàn Tòa Thượng Phụ được hướng dẫn bởi Ðức Tổng Giám mục Telmissos Job, đại diện Ðức Thượng Phụ Constantinople tại Hội đồng Ðại kết các Giáo Hội và đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp quốc tế về Ðối thoại thần học giữa Công giáo và Chính Thống. Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2019, Ðức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn và ngày 29 tháng 06 năm 2019, phái đoàn sẽ tham dự Thánh lễ do Ðức Thánh Cha chủ sự.

Giáo hội Chính Thống Constantinople là Giáo hội Chính thống lâu đời nhất và Ðức Thượng Phụ Constantinople có thể được xem là Giáo chủ danh dự của toàn thể 15 Giáo hội Chính Thống.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page