Ðức Thánh Cha sẽ cử hành

Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

tại Casal Bertone, Rôma

 

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Casal Bertone, Rôma.

Ngọc Yến

Casal Bertone (Vatican News 11-06-2019) - Chúa nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô do Ðức Thánh Cha chủ sự sẽ được cử hành tại sân trước nhà thờ Ðức Bà An Ủi; sau đó sẽ có rước kiệu Thánh Thể qua các đường phố. Năm 2018 Ðức Thánh Cha đã cử hành long trọng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Thánh Monica ở Ostia.

Thứ hai 10 tháng 6 năm 2019, ông Alessandro Gisotti, Quyền Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Vào Chúa nhật 23 tháng 6 năm 2019, Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, vào lúc 6 giờ chiều, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại sân nhà thờ Ðức Bà An Ủi, trong khu phố Casal Bertone, Rôma.

Ông Alessandro Gisotti cho biết thêm sau thánh lễ sẽ có rước kiệu Thánh Thể đi qua các đường phố và kết thúc bằng phép lành Thánh Thể cũng do Ðức Thánh Cha ban. Năm 2018 Ðức Thánh Cha đã cử hành long trọng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Thánh Monica ở Ostia.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page