Ðức Thánh Cha gửi đại diện

tới Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương

 

Ðức Thánh Cha gửi đại diện tới Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương.

Ngọc Yến

Lourdes (Vatican News 7-06-2019) - Trưa thứ Năm ngày 06 tháng 6 năm 2019, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ðức Tổng Giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tái truyền giảng Tin Mừng công bố: Ðức cha Antoine Hérouard, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Lille là đại diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức với sứ vụ lo việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương.

Văn thư bổ nhiệm của Ðức Thánh Cha được đọc tại một trung tâm nhỏ của Pirenei, một trong những nơi theo lịch sử Ðức Mẹ đã hiện ra, trước sự hiện diện của các linh mục tuyên úy và những người có trách nhiệm quản lý Ðền thánh. Cách đây hai năm, Ðức Tổng Giáo mục Rino Fisichella đã được Ðức Thánh Cha gửi đến đây với nhiệm vụ tăng cường việc mục vụ cho Ðền thánh. Và trong những tháng vừa qua cũng chính Tổng Giám Mục đã thực hiện sứ vụ như "đặc phái viên" bên cạnh Ðền thánh, nơi mà mỗi năm có hàng triệu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương.

Trong thư bổ nhiệm Ðức cha Antoine Hérouard, Ðức Thánh Cha Phanxicô cho biết Ngài muốn có sự chăm sóc đặc biệt dành cho các tín hữu hành hương và muốn các trung tâm sùng kính Ðức Maria luôn là "nơi cầu nguyện và biểu lộ niềm tin Kitô phù hợp với nhu cầu của dân Chúa". Như thế trong việc bổ nhiệm này, Ðức Thánh Cha quan tâm trước hết về khía cạnh thiêng liêng hơn là quá chú trọng đến việc quản lý và tài chính, và muốn thúc đẩy hơn nữa lòng sùng kính bình dân vốn là truyền thống nơi các đền thánh.

Mặc dù có sứ vụ mới nhưng Ðức cha Hérouard vẫn giữ trách vụ tại Tổng giáo phận Lille. Tại Lộ Ðức nhiệm vụ của Ngài chỉ giới hạn trong Ðền thánh. Giáo phận Tarbes và Lộ Ðức vẫn được giao phó cho Ðức cha Nicolas Jean René Brouwet.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page