Chương trình "Xe lửa của trẻ em" lần thứ 7

 

Chương trình "Xe lửa của trẻ em" lần thứ 7.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 5-06-2019) - Ngày 08 tháng 06 năm 2019, chương trình "Xe lửa của trẻ em" lần thứ 7 sẽ mang 400 trẻ em từ Genova và đảo Sardegna đến Vatican để gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô. Chương trình năm nay có chủ đề "Một cây cầu vàng trong một biển ánh sáng".

Ðây là dự án được hiệp hội "Cortile dei Gentili", một tổ chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, với sự cộng tác của Công ty xe lửa của Ý, mỗi năm đưa các trẻ em khắp nước Ý sống trong những điều kiện khó khăn và hoàn cảnh xã hội bấp bênh đến gặp Ðức Thánh Cha.

Các em từ Genova sẽ đến Vatican trên xe lửa Frecciarossa 1000 và các em từ Sardegna sẽ đến bằng tàu Moby Tommy. Ðây là các em bị ảnh hưởng bởi vụ sập cầu Morandi ở Genova và bởi lụt lội tại đảo Sardegna.

"Xây dựng những cây cầu để chiến thắng cô đơn"

400 thiếu nhi này sẽ gặp Ðức Thánh Cha tại sân thánh Damaso trong dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Các em sẽ kể cho Ðức Thánh Cha nghe về những ảnh hưởng và hậu quả của những thảm kịch các em đã trải qua, nhưng trên hết là đưa ra một sứ điệp hy vọng và liên đới. Ðề tài "xây dựng những cây cầu để chiến thắng sự cô đơn" nói lên sự cần thiết phá bỏ những bức tường để xây dựng những lối đi của tình yêu, những cây cầu chống lại những trận lũ lụt và sụp đổ làm thương tổn đời sống hàng ngày của các em.

Sáng kiến này là một hành trình sư phạm giáo dục; nó sẽ được tiếp tục tại các trường học trong suốt năm học.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page