Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

được bổ nhiệm làm thành viên

Bộ Giáo dục Công giáo

 

Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo.

Văn Yên, SJ


Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo.


Vatican (Vatican News 6-06-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo.

Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. Bốn thành viên mới gồm Ðức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark (Hoa Kỳ); Ðức Hồng Y Désiré Tsarahazana, Tổng giám mục Toamasina (Madagascar); Ðức Hồng Y Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin và Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.

Trong số bốn thành viên mới, Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo là giám mục duy nhất không phải là hồng y. Ngài đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam (nhiệm kì 2013-2016 và 2016-2019), và hiện nay ngài cũng là viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam.

Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục Công giáo theo đường hướng của Toà Thánh tại các trường, học viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền Giáo hội. (Rei 6/6/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page