Ðức tân Giám mục

ban bí tích Thêm sức cho 62 tù nhân

 

Ðức tân Giám mục ban bí tích Thêm sức cho 62 tù nhân.

Hồng Thủy

Cartagena-Murcia (Vatican News 1-06-2019) - Một trong những hoạt động đầu tiên sau khi được tấn phong Giám mục, Ðức cha Sebastián Chico, tân Giám Mục giáo phận Cartagena-Murcia, đã ban bí tích Thêm sức cho 62 tù nhân.

Ngày 18 tháng 05 năm 2019, một tuần sau lễ tấn phong Giám mục, trong chuyến viếng thăm trung tâm cải tạo Murcia II, Ðức cha Chico đã ban bí tích Thêm sức cho 50 tù nhân nam và 12 tù nhân nữ.

Theo thông tin của giáo phận Cartagena-Murcia, đây là lần đầu tiên bí tích này được ban trong trại tù.

Trước khi cử hành bí tích Thêm sức, tại phòng hội của trại tù, Ðức cha đã gặp từng tù nhân sẽ lãnh nhận bí tích sau đó.

Cha Antonio Sánchez, một trong những tuyên úy của trại tù, cho biết, Ðức cha đã không đọc bài giảng đã soạn sẵn nhưng đã chia sẻ bộc phát, "để lời ngài chạm vào trái tim của họ".

Ðừng mất hy vọng; hãy dám mơ ước

Ðức cha Chico khuyến khích các tù nhân đừng mất hy vọng và "dám mơ ước, bởi vì cuộc sống của anh em không được ghi dấu bằng lỗi lầm của anh em, nhưng bởi các giấc mơ của anh em và Thiên Chúa mơ ước với anh em."

Cha Sánchez nói: "Chúng tôi tin rằng nỗ lực thật xứng đáng, bởi vì chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và, thông qua bí tích này, Người đã có thể đến với nhiều người."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page