Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp

các lãnh đạo Công giáo Ðông phương Ucraina

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp các lãnh đạo Công giáo Ðông phương Ucraina.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 21-05-2019) - Từ ngày 05 đến 06 tháng 07 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp các lãnh đạo Công giáo Ðông phương Ucraina tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này sẽ là cuộc gặp gỡ mục vụ, đại kết và đồng thời cũng là cuộc gặp gỡ ngoại giao. Cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ bàn đến các vấn đề của dân tộc Ucraina nhưng cả những điều liên quan đến vai trò của Giáo hội trong xã hội.

Thông tin về cuộc gặp gỡ được công bố ngày 04 tháng 05 năm 2019. Khi nhận tin này, Ðức Tổng Giám Mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina, đã nhấn mạnh rằng qua việc này, Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn đưa Giáo hội tham gia vào tiến trình tái xây dựng đất nước.

Thành phần tham dự

Tham dự cuộc gặp gỡ sẽ có Ðức Tổng Giám Mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, cùng với hội đồng thường trực và các Tổng Giám Mục đứng đầu các giáo tỉnh của Giáo hội Ucraina. Về phía Vatican sẽ có Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương Leonardo Sandri, Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về thăng tiến đại kết giữa các Kitô hữu Kurt Koch và Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin Luis Ladaria.

Tình hình phức tạp

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong thời điểm khá phức tạp của Ucraina với một cuộc ly khai trong nội bộ Chính thống. Tòa Thượng phụ Matxcơva khẳng định rằng Ucraina thuộc lãnh thổ của Tòa Thượng phụ này theo giáo luật, ngươc lại, Tòa Thượng phụ Constantinoples lại bảo đảm cho dân Ucraina khả năng là một Giáo hội độc lập, tách rời khỏi Matxcơva. Trong khi Tòa Thượng phụ Matxcơva gắn kết với chính phủ Nga thì Ucraina lại xem Nga là quốc gia hiếu chiến. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina bị Tòa Thượng phụ Matxcơva tố cáo tham gia vào chính trị trong cuộc "Cách mạng phẩm gía". Thật ra, Giáo hội Ucraina đã gần gũi người dân nhưng không giữ một vai trò chính trị.

Sự quan tâm của Ðức Thánh Cha

Về phía Ðức Thánh Cha, ngài đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina và Giáo hội này cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Ðức Thánh Cha qua việc triệu tập cuộc gặp gỡ sắp tới này. Ðức Tổng Giám Mục Shevchuk nói rằng Ðức Thánh Cha muốn các Tổng Giám Mục và các thành viên của hội đồng thường trực trình bày những vấn đề quan trọng của Giáo hội ở Ucraina và ở hải ngoại. Ðức Tổng Giám Mục gọi đây là "mức độ quan tâm cao nhất của Tòa Thánh", qua việc tổ chức một cuộc gặp gỡ chưa từng có trước đây, để hiểu xem nên hành động thế nào trong những hoàn cảnh, sự kiện và tình huống quyết định.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page