Ðức Thánh Cha gặp các giám mục

tham dự hội nghị thường niên

Hội Ðồng Giám Mục Ý

 

Ðức Thánh Cha gặp các giám mục tham dự hội nghị thường niên Hội Ðồng Giám Mục Ý.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 21-0-5-2019) - Lúc 16g30 chiều 20 tháng 5 năm 2019, tại Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp các giám mục tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 73 của Hội Ðồng Giám Mục Ý. Hội nghị này sẽ kéo dài đến 23 tháng 5 năm 2019.

Trong bài diễn văn trước các giám mục, Ðức Thánh Cha đề cập đến 3 điểm các giám mục Ý cần đào sâu, đó là (1) công nghị tính và đoàn thể tính; (2) cải cách tiến trình hôn phối; và (3) tương quan giữa các linh mục và giám mục;

Trước tiên là về công nghị tính (sinodalità) và đoàn thể tính (collegialità). Về khía cạnh công nghị tính, Giáo hội của ngàn năm thứ ba là Giáo hội đi cùng nhau, cùng nhau sống và cùng nhau cầu nguyện, hợp thành một thể thống nhất trong đó tất cả thành phần dân Chúa tham dự vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Trong khi đó, đoàn thể tính tạo nên sự hiệp thông giữa các Giáo hội. Các giám mục lo chăm sóc mục vụ cho giáo phận của mình nhưng không quên liên kết với các giáo phận khác trong vùng, cũng như hiệp thông với tất cả các Giáo hội trong Giáo hội hoàn vũ.

Ðiểm thứ hai là về vấn đề cải cách trong tiến trình hôn phối. Ðức Thánh Cha nhắc lại hai tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus và Mitis et Misericors Iesus về việc đơn giản hoá thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, với ba tiến trình: thẩm quyền, ngắn gọn và hành chính. Về thẩm quyền, cần bỏ việc bắt buộc quyết định kép. Nếu không có sự kháng cáo trong thời hạn ấn định thì tuyên bố đầu tiên về hôn nhân vô hiệu có hiệu lực. Về ngắn gọn, Ðức Thánh Cha nhắc lại việc giám mục, là người đứng đầu giáo phận, có quyền quyết định với tư cách là thẩm phán. Trong những trường hợp khó, có thể thiết lập một Toà án giáo phận hoặc liên giáo phận để giải quyết. Về thủ tục, ÐTC nhấn mạnh đến sự gần gũi với các gia đình bị tổn thương và tính nhưng không theo tinh thần Tin Mừng.

Ðiểm thứ ba Ðức Thánh Cha nói với các giám mục Ý là tương quan giữa các linh mục và giám mục. Ðây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời sống Giáo hội. Giám mục là mục tử, là dấu hiệu hiệp nhất của toàn giáo phận, là cha và là người hướng dẫn cho các linh mục thuộc quyền và cho cộng đoàn tín hữu. Vì thế, giám mục phải có nhiệm vụ trước tiên là chăm sóc và chú ý đến tương quan với các linh mục của mình. Ðức Thánh Cha nhắc nhở: "Thật không may là có một số giám mục khó khăn trong việc xây dựng tương quan với các linh mục của mình, và có nguy cơ phá vỡ sứ mạng của họ, dẫn đến làm yếu đi sứ mạng của Giáo hội." Ðức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ý về nhiệm vụ gần gũi với giáo dân, cách riêng với các linh mục mà không phân biệt hay ưu tiên. Các linh mục cần tìm thấy nơi giám mục của họ một cánh cửa luôn mở. (CSR_3059_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page