Ðức Thánh Cha cho phép ban hành

bản dịch mới Sách lễ Rôma bằng tiếng Ý

 

Ðức Thánh Cha cho phép ban hành bản dịch mới Sách lễ Rôma bằng tiếng Ý.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vat. 23-05-2019) - Trong ngày đầu Ðại hội thường niên của Hội Ðồng Giám Mục Ý, gọi tắt là CEI, Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý Gualtiero Bassetti đã tuyên bố với các giám mục Ý rằng Ðức Giáo hoàng đã cho phép ban hành bản dịch mới của Sách lễ Rôma bằng tiếng Ý, sau khi được Tòa Thánh chuẩn nhận.

Bản dịch tiếng Ý phiên bản thứ 3 của Sách lễ Roma đã được phê duyệt trong Ðại hội ngoại thường của Hội Ðồng Giám Mục Ý vào tháng 11 năm 2018.

Trong số những thay đổi, có Kinh Lạy Cha: trước đây bản dịch tiếng Ý đọc là "xin đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể dẫn chúng ta vào cám dỗ, bản dịch mới sẽ đọc là "xin đừng để chúng con trước cám dỗ". Bên cạnh đó, trong Kinh Vinh Danh, câu "bình an dưới thế cho người thiện tâm" sẽ được thay bằng câu "bình an dưới thế cho người được Chúa yêu thương". Ðây là hai trong số những thay đổi quan trọng nhất sau hơn 16 năm chuẩn bị cho bản dịch thứ 3.

Trong 16 năm, các Giám mục và các chuyên viên đã làm việc để cải thiện bản văn dưới các chiều kích thần học, mục vụ và văn phong, cũng như phần giới thiệu sách lễ. Theo ý định của các Giám mục Ý, bản dịch mới không chỉ là việc hiệu đính nhưng còn là cơ hội để canh tân cộng đoàn giáo hội trong việc canh tân phụng vụ. Ðức Hồng Y Bassetti nói rằng việc sử dụng sách lễ Roma phiên bản mới, qua một phụ chương cổ võ sự dấn thân trong công tác mục vụ về phụng vụ, cũng là "tái trao cho Dân Chúa" sách lễ này. (Avvenire 21.05.2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page