Hội nghị quốc tế về hy vọng hoà bình

giữa Ðông và Tây

 

Hội nghị quốc tế về hy vọng hoà bình giữa Ðông và Tây.

Văn Yên, SJ

Roma (Vat. 11-05-2019) - Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại đại học Công giáo Thánh Tâm sẽ tổ chức hội nghị với chủ đề: "1919-2019. Hy vọng hoà bình giữa Ðông và Tây", với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh và hai giám mục Công giáo Trung Hoa, Ðức Cha Giuse Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh và Ðức Cha Giuse Hoàng Bính Chương, giám mục giáo phận Sán Ðầu. Ðây là lần đầu tiên hai vị giám mục tham dự một hội nghị bên ngoài Trung Hoa sau Thoả thuận giữa Toà Thánh và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục.

Hội nghị gồm ba phiên họp. Phiên đầu tiên có đề tài "hướng đến một hệ thống quốc tế mới", trong số các bài tham luận, Ðức Hồng Y Pietro Parolin sẽ có bài về dấn thân của Giáo hội Công giáo trong việc hiệp nhất gia đình nhân loại từ Ðức Thánh Cha Benedicto XV đến Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Phiên họp thứ hai có chủ đề: "Trung Hoa: Chuyển động từ ngày 4 tháng 5 và Kitô giáo", trong số các bài tham luận có bài của Morris Rossabi và Guido Samarani về "vị trí của Trung Hoa trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất"; sau đó là bài của Ðức cha Lý Sơn về "Giáo hội Công giáo và việc hội nhập văn hoá của Tin Mừng tại Trung Hoa". Phiên họp thứ ba sẽ tập trung vào đề tài "Quốc tế hoá mới".

Hội nghị này là hoa trái quan trọng của giai đoạn mới trong tương quan giữa Toà Thánh và Bắc Kinh, sau Thoả thuận ngày 22 tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục, với một cuộc đối thoại hoà hợp theo định hướng của Ðức Thánh Cha Phanxicô. (CSR_2852_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page