Ðức Thánh Cha Phanxicô

gặp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 10-05-2019) - Sáng 10 tháng 5 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng trong chuyến hành hương Roma.

Ðức Thánh Cha cảm ơn Quỹ trong những năm qua đã đóng góp nhiều cho việc thúc đẩy tinh thần huynh đệ và hòa bình. Ngài nói: "Qua sự hỗ trợ của anh chị em cho các dự án giáo dục, từ thiện và tông đồ khác nhau, cũng như các học bổng dành cho giáo dân và linh mục, tu sĩ, anh chị em đã làm chứng cho sự chăm sóc không mệt mỏi của Giáo hội cho gia đình nhân loại."

Quỹ Giáo Hoàng được thành lập năm 1988 từ mong ước của các giáo sĩ và giáo dân Công giáo Hoa Kỳ muốn hỗ trợ cho Ðức Thánh Cha trong việc phục vụ Giáo hội và xã hội. Quỹ đóng góp hằng năm cho các việc từ thiện và các dự án tông đồ khác của Ðức Thánh Cha. (CSR_2837_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page