Sáng kiến 24 giờ cầu nguyện

cho ơn gọi tại Ðức

 

Sáng kiến 24 giờ cầu nguyện cho ơn gọi tại Ðức.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 9-05-2019) - Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào Chúa nhật 12 tháng 05 năm 2019, Hội Ðồng Giám Mục Ðức tổ chức sáng kiến "hãy thả lưới", một dây chuyền cầu nguyện suốt 24 giờ, liên kết khoảng 275 địa điểm tại Ðức.

Sáng kiến này do Trung tâm mục vụ ơn gọi của Hội Ðồng Giám Mục Ðức tổ chức và đã được đáp ứng ngay lập tức. Cha Michael Maas, Giám đốc trung tâm, giải thích: "Từ câu trả lời chúng tôi nhận được, chúng tôi tin tưởng rằng con số các nơi tham gia chương trình sẽ gia tăng trong những ngày tới".

Cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến

Dây chuyền cầu nguyện sẽ được tổ chức tại tất cả các giáo phận và tổng giáo phận ở Ðức và một số Giám mục sẽ cùng cầu nguyện với các tín hữu. Những người điều hành sáng kiến sẽ là các giáo dân, những người dấn thân hàng đầu tại các giáo xứ và đơn vị mục vụ để cử hành ngày cầu nguyện suốt 24 giờ trong Chúa nhật này. Cha Maas giải thích thêm: "Chúng tôi đã khám phá rằng trong những thập niên gần đây, việc cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến bị mờ nhạt tại nhiều nơi và vì vậy cần làm sống lại hoạt động này. Ngày nay, thật khó để giữ cho đức tin sống động. Một số bài báo tiêu cực được truyền thông địa phương đăng tải làm cho tình hình thêm phức tạp hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng Giáo hội có thể và biết cách canh tân chính mình và vì thế chúng tôi đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và dấn thân bước theo Người".

Sứ điệp này đã được loan truyền giữa các tín hữu của nhiều cộng đoàn giáo xứ ở Ðức và vào Chúa nhật họ sẽ tạo nên một dây chuyền cầu nguyện cho ơn gọi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page