Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ truyền chức 19 tân linh mục

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ truyền chức 19 tân linh mục.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 8-05-2019) - Văn phòng Báo chí và truyền thông xã hội của Tòa Giám quản Roma thông báo rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ truyền chức linh mục cho 19 phó tế.

Vào lúc 9 tháng 15, Chúa nhật ngày 12 tháng 05 năm 2019, Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 phó tế.

Trong số các tân chức, có 8 vị thuộc Huynh đoàn linh mục các nam tử Thánh giá; 1 vị thuộc Gia đình các Môn đệ; 2 vị học tại đại chủng viện Roma và 8 vị của học viện giáo phận Mẹ Ðấng Cứu Chuộc.

Nhân dịp này, Văn phòng ơn gọi của giáo phận Roma, sẽ cùng với các chủng viện Roma, tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi vào lúc 8 giờ tối thứ sáu 10 tháng 05 năm 2019, tại đền thờ thánh Gioan Laterano. Sau phần trình bày chứng từ của 3 phó tế, Ðức Hồng Y giám quản Roma Angelo De Donatis sẽ chủ sự buổi chầu Thánh Thể.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page