Vatican News phỏng vấn

Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

về hội nghị Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Vatican News phỏng vấn Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Thực hiện: Văn Yên, SJ


Vatican News phỏng vấn Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Link trả lời phỏng vấn: https://youtu.be/4NNqra4yCyE


Bãi Dâu (Vat. 30-04-2019) - Các giám mục Việt Nam đã họp nhau tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu từ chiều 22 đến sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019 trong chương trình hội nghị thường niên kỳ I năm 2019. Liên quan đến hội nghị này, chúng tôi xin gởi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

 

Câu hỏi phỏng vấn:

1. Thưa Ðức cha, như những người quan tâm đến cuộc họp của các vị chủ chăn của mình, chúng con xin Ðức Cha chia sẻ đôi chút vì bầu khi của cuộc họp Hội Ðồng Giám Mục vừa qua, khi những vị chủ chăn của các giáo phận trên cả nước gặp nhau.

2. Về nội dung cuộc họp, trong biên bản có đề cập đến việc biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Ðọc một số Mùa của tiếng Việt và tiếng K'Ho. Xin Ðức Cha cho biết nhu cầu của các bản dịch này và việc phê chuẩn thế nào liên quan đến chuyên môn dịch thuật?

3. Biên bản hội nghị có đề cập đến việc trao cho ủy ban Giáo lý Ðức tin và ủy ban Phụng tự soạn thảo Bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu. Xin Ðức Cha cho biết về lý do hay nhu cầu của Bản hướng dẫn này? Và dự kiến khi nào sẽ ban hành Bản hướng dẫn?

4. Các giám mục đã chọn mục vụ 3 năm 2019-2022 về Giới trẻ. Xin Ðức Cha chia sẻ thêm chi tiết hay ưu tư của các giám mục về đề tài này?

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page