Các Giám Mục Chilê khẳng định

không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội

 

Các Giám Mục Chilê khẳng định không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội.

Hồng Thủy

Chile (Vat. 1-05-2019) - Trong khi ủng hộ dự luật mới buộc các linh mục tố cáo các vụ lạm dụng tính dục trẻ em, các Giám Mục Chilê cũng lo ngại dự luật này buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Các ngài khẳng định rằng không luật nào có thể hủy bỏ ấn tín này.

Ngày 23 tháng 04 năm 2019, Hạ viện Chilê đã thông qua một dự luật: buộc tất cả các linh mục tố cáo cho toà án dân sự bất cứ hành vi bất hợp pháp nào, chống lại trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Dự luật hiện đang được Ủy ban Hiến pháp của Thượng viện kiểm tra, nhắm sửa đổi điều 175 của Bộ luật Hình sự, buộc các linh mục phải báo cáo các trường hợp mà họ đã biết trong tòa giải tội, và như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Ðề xuất này được đưa ra sau vụ bê bối lạm dụng tính dục đã làm chao đảo Giáo hội Chilê trong những năm gần đây.

Không có luật đời nào có thể buộc vi phạm bí mật tòa giải tội

Phản ứng lại điều này, các Giám Mục Chilê cho biết các ngài ủng hộ luật buộc các linh mục và chính quyền tôn giáo báo cáo các tội phạm, nhưng các ngài lo ngại luật này buộc giáo sĩ vi phạm ấn tín của bí tích giải tội. Ðức cha Luis Fernando Ramos, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Chilê nói rằng Giáo hội ủng hộ những luật bảo đảm công lý cho các nạn nhân bị lạm dụng, nhưng việc không miễn trừ nghĩa vụ tố cáo bí mật tòa giải tội tạo nên khó khăn nguy hiểm, vì xưng tội là một bí tích và là một hành động thờ phượng được bảo vệ bởi luật của Chilê. Ngài nói: "Nếu một linh mục vi phạm bí mật bí tích giải tội thì sẽ bị án phạt tuyệt thông. Không có luật đời nào có thể tước đi nguyên tắc đó."

Quyền lương tâm

Ðức cha Juan Ignacio Gonzalez thì nói rằng mặc dù luật mới là một bước tích cực, các nhà làm luật phải bảo đảm niềm tin và lương tâm của người dân, là quyền căn bản nhất của con người. Ngài nói: "Bí tích giải tội luôn hàm ý quyền bảo vệ danh tính của người đến xưng tội và họ biết rằng không có điều gì họ xưng có thể bị nói cho người khác biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Ðức cha Jorge Concha cũng chia sẻ: "Chúng tôi thật sự hy vọng rằng có khả năng bảo vệ bí mật tòa giải tội, nếu không, khi dự luật này được thông qua, không còn ai xưng tội nữa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page