Ðức Thánh Cha góp 500 ngàn đô

giúp người di dân Trung Mỹ

đang bị chặn lại ở Mêhicô

 

Ðức Thánh Cha góp 500 ngàn đô giúp người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mêhicô.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 29-04-2019) - Hội "đồng tiền thánh Phêrô" thông báo là Ðức Thánh Cha Phanxicô đóng góp 500 ngàn đô la Mỹ để giúp cho những người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mêhicô.

Thông cáo của Hội "đồng tiền thánh Phêrô" cho biết số tiền trợ giúp của Ðức Thánh Cha sẽ được phân chia cho 27 dự án của 16 giáo phận và dòng tu Mêhicô để tiếp tục cung cấp nơi ở, thực phẩm và các vật dụng cần thiết.

Thông cáo cũng cho biết rằng để đến Mêhicô, hàng ngàn người đã đi bộ hoặc bằng các phương tiện thô sơ, qua hơn 4,000 cây số, từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Họ gồm đàn ông, đàn bà và thường là mang theo con nhỏ, chạy trốn nghèo đói và bạo lực, với hy vọng có tương lai tốt đẹp hơn ở Hoa Kỳ.

Biên giới giữa Hoa kỳ và Mêhicô bị đóng để chặn người di dân

Trong năm 2018 đã có 75 ngàn người đến Mêhicô; có những nhóm khác cũng đang trên đường đến Mêhicô. Tất cả họ bị chặn lại, không thể vào Hoa Kỳ, và vì thế không có nhà cửa và các phương thế sinh tồn. Giáo hội Công giáo, qua các giáo phận và dòng tu, tích cực dấn thân, đón tiếp hàng ngàn người trong các cơ sở của mình, cung cấp nhu cầu thiết yếu để sống, từ nơi ăn ở cho đến quần áo.

Số tiền tài trợ giảm

Thông cáo của Hội "đồng tiền thánh Phêrô" nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông nói ít hơn về tình trạng khẩn cấp này và do đó các nguồn tài trợ từ chính phủ cũng như tư nhân cũng giảm đi.

Số tiền trợ giúp của Ðức Thánh Cha sẽ được phân chia cho các dự án và sẽ được sử dụng minh bạch, hợp lý và với ý thức. Thông cáo nói rằng nhờ các dự án này, các tổ chức bác ái và sự liên đới Kitô giáo, các Giám Mục Mêhicô hy vọng có thể tiếp tục giúp đỡ cho các anh chị em di dân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page