Truyền hình trực tiếp

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và Chúa Nhật Phục Sinh

do Ðức Thánh Cha cử hành tại Vatican

 

Truyền hình trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và Chúa Nhật Phục Sinh do Ðức Thánh Cha cử hành tại Vatican.

Ban Việt Ngữ Vatican News

Vatican (Vat. 12-04-2019) - Ban Việt ngữ của Vatican News (nguyên là Radio Vatican) sẽ thực hiện hai buổi truyền hình trực tiếp, với thuyết minh tiếng Việt, Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá 14 tháng 4 năm 2019 và Chúa Nhật Phục Sinh 21 tháng 4 năm 2019 do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Vatican, trên kênh YouTube và trên trang Facebook Vatican News Tiếng Việt.

Chúng ta đang chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô và sự Phục Sinh vinh thắng của Người.

Ðể giúp cho quý vị có thể theo dõi các buổi lễ do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Vatican trong Tuần Thánh 2019, Ban Việt ngữ của Vatican News (nguyên là Radio Vatican) sẽ thực hiện hai buổi truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt, trên kênh YouTube và trên trang Facebook Vatican News Tiếng Việt vào các thời gian như sau:

- vào lúc 2 giờ 55 phút chiều (giờ Việt Nam) Chúa Nhật 14 tháng 04 năm 2019: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và Kinh Truyền Tin;

- vào lúc 2 giờ 55 phút chiều (giờ Việt Nam) Chúa Nhật 21 tháng 04 năm 2019: Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, Sứ điệp Phục Sinh và Phép Lành URBI et ORBI.

Quý vị có thể tham dự Lễ Lá trên kênh Youtube tại:

https://www.youtube.com/watch?v=UyyPLUtiEtM&list=PLMlHvsfpJYReAYil1FaOyhXQcXZCA8Hy3&index=2&t=0s

Kính mời quý vị cùng hiệp ý tham dự các Thánh lễ do ÐÐức Thánh Cha Phanxicô cử hành để hiệp thông với ÐTC và Giáo hội trên toàn thế giới.

Xin vui lòng bấm theo dõi kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt để nhận được thông báo khi bắt đầu sự kiện.

Link Youtube: https://youtu.be/UyyPLUtiEtM

Link Facebook: https://www.facebook.com/vaticannews.vi/

Xin kính chúc quý vị Tuần Thánh hồng phúc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page