Giới thiệu tập I

"Các tác phẩm văn chương và kịch nghệ"

của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Giới thiệu tập I "Các tác phẩm văn chương và kịch nghệ" của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Hồng Thủy

Vácsava (Vat. 5-04-2019) - Phòng Báo chí của Hội Ðồng Giám Mục Ba lan cho biết là cuốn I của tác phẩm "Các tác phẩm văn chương và kịch nghệ" của Karol Wojtyla - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - đã được giới thiệu trong Hội chợ lần thứ 25 các nhà xuất bản Công giáo được tổ chức tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Vácsava.

Ðây là công trình khoa học đầu tiên nhận đinh và phê bình về các văn bản của Karol Wojtyla, có cả những văn bản chưa được biết đến, bao gồm cả bài thơ tình của vị Giáo hoàng tương lai.

Trong buổi giới thiệu, Ðức Hồng Y Kazimierz Nycz của giáo phận thủ đô Vácsava đã cám ơn việc xuất bản các tác phẩm của Karol Wojtyla ở Vácsava và Cracovia. Ngài cho biết việc xuất bản nhắm thu tập thành một phiên bản 3 tập các tác phẩm của Karol Wojtyla, xuất bản cách nghiêm túc và hy vọng tìm thấy các bản văn chưa được xuất bản hay biết đến.

Cuốn I của tác phẩm "Các tác phẩm văn chương và kịch nghệ" của Karol Wojtyla có tựa đề "Tuổi trẻ" (1938-1946) là một nhật ký văn chương diễn tả các cảm xúc và tình cảm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và không chỉ gồm những bản văn đã được biết nhưng cả các tác phẩm và các lá thư chưa được xuất bản.

Tác phẩm được chuẩn bị bởi Trung tâm Tư tưởng Gioan Phaolô II ở Vácsava, Học viện đối thoại hội nhập văn hóa Gioan Phaolô II ở Cracovia và nhà xuất bản Znak. Ðây là nghiên cứu phê bình đầu tiên về các tác phẩm văn chương của vị Giáo hoàng tương lai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page