Ðức Thánh Cha tiếp

Trung tâm Truyền giáo Phanxicô ở Ðức

 

Ðức Thánh Cha tiếp Trung tâm Truyền giáo Phanxicô ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 6-04-2019) - Sáng 6 tháng 4 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 25 vị đại diện của Trung tâm truyền giáo Phanxicô (Missionzentrale der Franziskaner) ở Ðức và ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của trung tâm này.

Mục đích và hoạt động của Trung Tâm

Trung tâm Truyền giáo của dòng Phanxicô do cha Andreas Mueller thành lập cách đây 50 năm tại giáo xứ Godesberg thuộc thành phố Bonn, nhắm giúp đỡ những người túng thiếu và những người bị gạt ra ngoài lề trên thế giới, để họ có thể đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trung tâm đã tài trợ rất nhiều dự án bác ái, phát triển, giáo dục do các tu sĩ nam nữ dòng Phanxicô đảm trách tại Á, Phi, Mỹ la tinh, Úc châu, Trung Ðông và Ðông Âu.

Ca ngợi sự noi gương thánh Phanxicô Assisi

Ðức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến này, theo gương của thánh Phanxicô Assisi, Người đã muốn sống nghèo và để cho mình được tình trạng nghèo khổ của con người đánh động, nhờ đó thánh nhân đã tìm được an bình trong Chúa Kitô và trở thành người sống hồng ân của Chúa Quan Phòng. Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "Trong tinh thần ấy, Trung Tâm truyền giáo của anh chị em, với nguồn gốc khiêm hạ, đã có thể tạo nên một mạng bác ái, liên đới và huynh đệ trên thế giới".

Canh tân nhờ lắng nghe Chúa

Ám chỉ tới tình trạng tại Ðức hiện nay có nhiều thành phần Giáo Hội đang kêu gọi cải tổ Giáo Hội, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng "Sự canh tân chỉ xảy ra nhờ lắng nghe Chúa, để cho Chúa biển đổi chúng ta và tiếp tục làm điều thiện với Chúa. Ðứng trước những thách đố hiện nay, chúng ta hãy dấn thân hơn nữa để có một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trung tâm của anh chị em có thể tiếp tục mang lại một sự đóng góp quí giá, nhất là bằng cuộc sống chứng tá và đức tin của anh chị em". (Rei 6-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page