Ðức Thánh Cha tiếp Thầy Alois,

Tu viện trưởng Taizé

 

Ðức Thánh Cha tiếp Thầy Alois, Tu viện trưởng Taizé.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 5-04-2019) - Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Thầy Alois Loser, Tu viện trưởng tu viện đại kết Taizé và trao đổi về giới trẻ.

Ðây là cuộc tiếp kiến hằng năm Ðức Thánh Cha dành cho Tu viện trưởng Taizé. Thầy Alois là một tín hữu Công giáo người Ðức, quốc tịch Pháp, và từ 14 năm nay (từ năm 2005) kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ điều khiển Tu viện đại kết Taizé, gồm hơn 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau: Công giáo, Anh giáo, Tin Lành và Chính Thống.

Trao đổi với Ðức Thánh Cha

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Thầy Alois đã trao đổi với Ðức Thánh Cha về việc mục vụ giới trẻ, vì từ 40 năm nay, Tu viện Taizé vẫn đặc biệt tiếp xúc với giới trẻ, tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm tại nhiều nơi, đặc biệt tại Âu Châu, cho giới trẻ, trong khuôn khổ cuộc lữ hành trên đường hy vọng.

Cám ơn Ðức Thánh Cha vì Tông Huấn

Thày Alois cũng đã đọc trước phần nào Tông huấn mới của Ðức Thánh Cha về giới trẻ, Christus vivit, và cám ơn Ðức Thánh Cha vì văn kiện này. Thầy cũng đã được mời tham dự biến cố này của Giáo Hội. Thầy đặc biệt chú ý đến đoạn trong Tông Huấn, qua đó Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta đừng sợ người trẻ phê bình Giáo Hội, hoặc đưa ra những đề nghị chúng ta thấy có vẻ lạ hoặc kỳ quặc và trả lời đó là điều không thể được. Trái lại chúng ta phải chú ý đến các đề nghị ấy. Ðức Thánh Cha nói Giáo hội trẻ có thể cón những những đề nghị ấy mà không sợ hãi, rồi xem chúng ta sẽ đi tới đâu". (Rei 4-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page