Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Tổng Giám mục của Washington

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục của Washington.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 4-04-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Wilton D. Gregory làm Tổng Giám mục giáo phận Washington.

Ngày 04 tháng 04 năm 2019, Ðức Tổng Giám mục Wilton D. Gregory, cho đến nay là Tổng Giám mục Atlanta, đã được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm là Tổng Giám mục Washington.

Tiểu sử Ðức Tổng Giám mục Wilton D. Gregory

Ðức Tổng Giám mục Gregory sinh ngày 07 tháng 12 năm 1947 tại Chicago (Illinois). Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông ở Chicago, ngài đã gia nhập chủng viện dự bị Quigley. Ngài học triết học tại Niles College và thần học tại chủng viện Saint Mary of the Lake ở Mundelein (Illinois). Sau đó ngài chịu chức linh mục cho tổng giáo phận Chicago vào ngày 09 tháng 05 năm 1973.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài làm phụ tá giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Glenview. Từ năm 1976-1979, ngài theo học phụng vụ tại Học viện Giáo hoàng thánh Anselmo ở Roma và đậu tiến sĩ năm 1980. Từ năm 1980-1983, ngài là giáo sư phụng vụ tại chủng viện Saint Mary of the Lake ở Mundelein, thành viên của Ủy ban phụng vụ của giáo phận và chưởng nghi của hai Ðức Hồng Y Cody e Bernardin.

Ngày 18 tháng 10 năm 1983, ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Chicago, hiệu tòa Oliva, và được tấn phong ngày 13 tháng 12 cùng năm 1983.

Ngày 29 tháng 12 năm 1993, ngài được bổ làm Giám mục Belleville (Illinois) và nhậm chức ngày 10 tháng 02 năm 1994.

Ngày 09 tháng 12 năm 2004, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Atlanta (Georgia) và nhậm chức ngày 17 tháng 01 năm 2005.

Ðức Tổng Giám mục Gregory đã là phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa kỳ nhiệm kỳ 1998-2001 và đến nhiệm kỳ 2001-2004, ngài được bầu làm Chủ tịch. Ngài cũng là thành viên của Ủy ban Ðiều hành và Quản trị của Ủy ban Giáo lý Ðức tin, thành viên của Ủy ban Chính sách Quốc tế; Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, của Ủy ban về Năm thánh 2000 (1998-2001) và của Ủy ban Phụng vụ (1991-1993). Hiện tại ngài là Chủ tịch của Ủy ban Phụng tự.

Ngoài tiếng Anh, Ðức Tổng Giám mục Gregory còn nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.

Tổng giáo phận Washington

Ðức Tổng Giám mục Gregory sẽ là Tổng Giám mục thứ bảy của Washington, kế vị Ðức Hồng Y Donald Wuerl.

Sau khi Ðức Hồng Y Wuerl từ chức hồi tháng 01 năm 2018, Tổng giáo phận Washington vẫn chưa có Giám Mục; Ðức Hồng Y Wuerl vẫn là lãnh đạo tạm thời của giáo phận.

Tổng giáo phận Washington hiện có gần 700 ngàn tín hữu thuộc nhiều cộng đoàn sắc tộc, bao gồm các giáo xứ người Mỹ gốc Phi ở phía đông nam thành phố, các giáo xứ giàu ở phía bắc, các cộng đồng lớn của những người nhập cư Mỹ Latinh, hàng ngàn sinh viên đại học và các cộng đồng miền quê ở miền nam bang Maryland.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page