Ðức Thánh Cha tiếp

các ký giả công giáo và tin lành Ðức

 

Ðức Thánh Cha tiếp các ký giả công giáo và tin lành Ðức.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 4-04-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các ký giả Ðức bênh vực sự sống, các quyền con người, và chống lại những tin giả (Fake news).

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ năm 4 tháng 4 năm 2019, dành cho phái đoàn 30 ký giả Công Giáo và Tin Lành Ðức, dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, và Ðức Giám Mục Tin Lành Heinrich Bedford-Strom.

Khích lệ các ký giả

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Cuộc gặp gỡ của anh chị em nói lên cuộc đối thoại sinh động giữa các Giáo Hội Kitô và đài truyền thanh truyền hình công cộng của Ðức. Việc trao đổi sinh ra cảm thông, mở rộng những chân trời và nó tạo nên những không gian để trao đổi tin tức, ý kiến và phân tích tự do và cởi mở... Tôi khích lệ anh chị em, trong sự dấn thân phục vụ, hãy làm sao để có những sự kiện thay vì tin giả, có sự khách quan thay vì những tin đồi, tìm kiếm sự chính xác thay vì những tựa đề phỏng chừng".

Cộng tác bênh vực tự do và sự sống

Ðức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng: "Từ ít lâu nay có một sự biến chuyển đáng lo ngại trên thế giới: việc phản đối quyền sống, sự lan tràn trợ tử làm cho chết êm dịu, phủ nhận sự bình đẳng xã hội, thiếu hội nhập, vi phạm nhân phẩm và tự do lương tâm. Trong bối cảnh đó, các phương tiện truyền thông công cộng có trách nhiệm quyết liệt đưa ra lập trường bênh vực thiện ích quí giá là tự do của con người. Các Giáo Hội hỗ trợ anh chị em trong công tác phục vụ này, vì Giáo Hội được ủy thác một sứ mạng của Chúa Kitô Ðấng đã đến giữa nhân loại để họ được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). (Rei 4-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page