Công bố Tông huấn CHRISTUS VIVIT

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Công bố Tông huấn CHRISTUS VIVIT của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ

Vatican (WHÐ 02-04-2019) - 12 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2019, Tòa Thánh đã chính thức công bố nội dung Tông huấn Christus vivit (Ðức Kitô đang sống) của Ðức Giáo hoàng Phanxicô viết "gửi người trẻ và toàn thể Dân Chúa". Ðức Giáo hoàng đã ký ban hành Tông huấn này tại Ngôi Nhà Thánh ở Loreto vào ngày Lễ Truyền tin, 25 tháng 3 năm 2019.

Tông huấn này là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Khóa Thường lệ thứ XV với với chủ đề "Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi" được tổ chức vào tháng 10 năm 2018. Toàn văn Tông huấn Christus vivit gồm 299 số được chia thành 9 chương.

Mở đầu Tông huấn này, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã viết: "Ðức Kitô đang sống! Ngài là hy vọng của chúng ta, và Ngài đã mang sự thanh xuân vào thế giới của chúng ta một cách tuyệt vời. Những lời đầu tiên Cha muốn nói với từng người trẻ rằng: Ðức Kitô đang sống và Ngài muốn chúng con được sống". Ở những dòng kết thúc Tông huấn này, Ðức Giáo hoàng đã diễn tả với giới trẻ rằng "niềm hy vọng hoan hỷ của Cha là thấy chúng con tiếp tục hành trình phía trước,... được lôi cuốn bởi dung mạo của Ðức Kitô, Ðấng mà chúng ta rất yêu mến, chúng ta suy tôn khi cử hành Thánh Thể, chúng ta nhận diện trong cuộc đời của anh chị em đang đau khổ."

Trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ phổ biến bản tóm lược tổng quát của Tông huấn Christus vivit trong những ngày sắp tới. Bản dịch Việt ngữ chính thức của của Tông huấn này sẽ được Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành trong Mùa Phục Sinh năm 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page