Ðức Thánh Cha Phanxicô ký

Tông Huấn "Chúa Kitô sống - Christus Vivit"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô ký Tông Huấn "Chúa Kitô sống - Christus Vivit".

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Thánh Cha Phanxicô ký Tông Huấn "Chúa Kitô sống - Christus Vivit".


Loreto (Vat. 25-03-2019) - Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ký Tông Huấn thứ 4 của Ngài với tựa đề "Chúa Kitô sống - Christus vivit", đúc kết thành quả Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về giới trẻ.

Công nghị Giám Mục thế giới này đã tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại Vatican về chủ đề "Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi".

Phó thác cho Ðức Mẹ

Ðức Thánh Cha ký Tông Huấn trên đây trên bàn thờ, trước tượng Ðức Mẹ Loreto, vào cuối thánh lễ ngài cử hành trong Nhà Thánh, Nhà của Ðức Mẹ ở Nazareth, nơi Thiên Thần truyền tin cho Ðức Maria, được đưa từ Thánh Ðịa về đây. Qua cử chỉ này, ngài muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hành trình Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giới trẻ cũng như chương trình đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn gọi trong Giáo Hội.

Chưa được công bố

Tuy được Ðức Thánh Cha ký, nhưng Tông Huấn chưa được công bố, có lẽ vì còn phải dịch ra các sinh ngữ từ nguyên bản Tây Ban Nha. Theo báo chí, ngày công bố Tông Huấn mới có thể là 2 tháng 4 năm 2019.

Những dòng đầu của Tông Huấn

Theo Sismografo, những dòng đầu Tông Huấn của Ðức Thánh Cha là:

"1. Chúa Kitô sống, niềm hy vọng của chúng ta và Ngài là tuổi trẻ đẹp nhất thế giới. Tất cả những gì Ngài đụng chạm đến đều thành trẻ, trở nên trẻ trung, đầy sự sống. Vì thế, những lời đầu tiên tối muốn gửi đến mỗi bạn trẻ Kitô là: Chúa sống và Ngài muốn bạn sống!

2. Chúa ở trong bạn, Ngài ở với bạn và không bỏ đi. Cho dù bạn muốn xa lìa Ngài, Ðấng Phục Sinh vẫn ở đó, chờ đợi bạn để bắt đầu lại. Khi bạn cảm thấy gia nua vì buồn sầu, oán hận, sợ hãi, nghi ngờ hoặc bất mãn".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page