Tổng thống Ðài Loan lại mời

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô viếng thăm

 

Tổng thống Ðài Loan lại mời Ðức Giáo Hoàng Phanxicô viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 14-03-2019) - Tổng thống Ðài Loan, Bà Thái Anh Văn, đã gửi điện chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm tròn 6 năm ngài được bầu làm Giáo Hoàng: 13-3-2013/2019 và lập lại lời mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Ðài Loan.

Cách đây 1 năm, nhân kỷ niệm 5 năm Ðức Phanxicô được bầu làm Chủ chăn Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, Bà Thái Anh Văn đã mời ngài đến viếng thăm Ðài Loan. Hồi tháng 10 năm 2018 sau đó, Ông Greg Burke, bấy giờ là Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết một cuộc viếng thăm Ðài Loan như thế không được Tòa Thánh cứu xét.

Trong điện văn mới, Bà Tổng Thống Ðài Loan đã lập lại lời mời Ðức Thánh Cha.

Ðài loan lo lắng

Trong thời gian gần đây, Ðài Loan đặc biệt tỏ ra lo lắng vì sự xích lại gần nhau giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, với Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các Giám Mục tại Trung Quốc, ký kết hồi tháng 9 năm 2018.

Nhân danh nguyên tắc "chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất", Nhà Cầm Quyền Bắc kinh thường đòi những nước nào muốn có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải đoạn giao với Ðài Loan, một miền bị Bắc Kinh coi là "một tỉnh phản loạn". Tòa Thánh là một trong một số nước còn nhìn nhận Ðài Ðắc chứ không nhận Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho biết những hiệp định này chỉ có tính chất "mục vụ" chứ không phải ngoại giao.

Ðài Loan cảm kích vì sứ điệp của Ðức Giáo Hoàng

Trong điện văn chúc mừng mới đây, Bà Thái Anh Văn cho biết Ðài Loan được gợi hứng rất nhiều do những lời của Ðức Giáo Hoàng hiện nay, đặc biệt là "sứ điệp hòa bình, tình thương và lòng cảm thông" của Ngài (Cath.ch 13-3-2019 trích Focus Taiwan)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page