Các Giám Mục Liên hiệp Âu Châu

gặp chủ tịch Juncker

 

Các Giám Mục Liên hiệp Âu Châu gặp chủ tịch Juncker.

G. Trần Ðức Anh OP

Bruxelles (Vat. 13-03-2019) - Ủy ban Giám Mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, đang nhóm khóa họp mùa xuân từ ngày 13 tháng 3, đến 15 tháng 3 năm 2019 tại thủ đô Bruxelles, và sẽ trong dịp này sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Hành Pháp Liên Hiệp Âu Châu, Ông Jean-Claude Juncker, người Luxemburg.

Trong thông cáo, Ủy ban Comece, qui tụ các đại diện của 27 Hội Ðồng Giám Mục các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu, cho biết trong cuộc gặp gỡ, các Giám Mục muốn thảo luận về căn tính chung của Âu Châu cũng như cải tiến sự nâng đỡ dành cho các gia đình.

Ông Juncker có vai trò giống như Thủ tướng của Liên Hiệp Âu Châu và sẽ mãn nhiệm kỳ vào cuối năm 2019.

Kêu gọi tham gia bầu cử nghị viện Âu Châu

Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, các Giám Mục thuộc Ủy ban Comece đề cao tầm quan trọng của việc tham gia cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu từ ngày 23 đến 25 tháng 5 năm 2019 đối với tiến trình quyết định chính trị trong Liên hiệp.

Chương trình nghị sự

Trong 3 ngày họp, các Giám Mục Liên hiệp Âu Châu cũng thảo luận về những qui luật bảo vệ những dữ kiện lý lịch của người dân trong Liên hiệp, và sẽ bầu một vị tổng thư ký mới của Comece vì cha Olivier Poquillong dòng Ða Minh người Pháp sắp mãn nhiệm.

Tỷ lệ Công Giáo gia tăng trong EU

Sau khi Anh quốc tuyên bố rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, trong tương lai sẽ còn 265 triệu tín hữu Công Giáo sinh sống trong 27 nước thuộc Liên hiệp  Châu, tương ứng với 59.5% của 446 triệu người dân toàn Liên Hiệp. (KNA 11-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page