Hội Ðồng Giám Mục Ðức

dành 30% vị trí lãnh đạo cho phụ nữ

 

Hội Ðồng Giám Mục Ðức dành 30% vị trí lãnh đạo cho phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh OP

Lingen (Vat. 13-03-2019) - Các Giám Mục Ðức muốn dành tỷ lệ ít nhất 30% các vị trí lãnh đạo ở cấp giáo phận tại Ðức cho phụ nữ trong vòng 4 năm tới đây.

Ðức Cha Franz-Jozef Bode, Chủ tịch Tiểu Ban về phụ nữ thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ðức, tuyên bố như trên hôm 12 tháng 3 năm 2019, trong Ðại hội mùa xuân của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, tiến hành từ 11 đến 14 tháng 3năm 2019 tại thành phố Lingen, Bắc Ðức.

Tiến trình gia tăng đã bắt đầu

Trong việc quản trị hành chánh của các giáo phận, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo đã gia tăng trong 5 năm qua, nhưng vẫn còn quá ít. Theo một nghiên cứu, từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo trong guồng máy hành chánh của các giáo phận Ðức đã tăng từ 13 lên 19%, và tỷ lệ ở cấp trung tăng từ 19 đến 23%. Ðức Cha Bode, cũng là Giám Mục giáo phận Osnarbrueck, cho biết chỉ tiêu các Giám Mục muốn đạt tới trong lãnh vực này cho đến năm 2023 là 1/3 cấp lãnh đạo là phụ nữ.

Hội phụ nữ không hài lòng

Hội phụ nữ Công Giáo Ðức mô tả sự gia tăng con số các phụ nữ ở vị trí lãnh đạo là "đáng than trách"!

Phó tế phụ nữ?

Trả lời câu hỏi của một ký giả về vấn đề cho phụ nữ chịu chức phó tế, Ðức Cha Bode nói đây là một "quyết định có tính chất hoàn vũ", ít nhất cần phải có một Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, nếu không phải là một công đồng. (KNA 13-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page