Hội Ðồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê

chuẩn bị Ðại Hội Ðồng thường niên

 

Hội Ðồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê chuẩn bị Ðại Hội Ðồng thường niên.

Ngọc Yến

Bogata (Vat. 13-03-2019) - Từ ngày 12 đến 15 tháng 03 năm 2019 các giám đốc và tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê sẽ nhóm họp tại Tòa giám mục Colombia ở Bogatá. Mục tiêu chính của cuộc gặp gỡ là phân định ý Chúa và suy nghĩ về một hành trình thích hợp để củng cố và đối thoại với thế giới.

Một phần của chương trình nghị sự là: đáng giá các hoạt động trong những tháng vừa qua, cũng như dự kiến cho các hoạt động trong thời gian tiếp theo dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Từ việc phân tích đặc điểm của xã hội, kinh tế, chính trị và Giáo hội ngày nay; hội nghị sẽ cố gắng đào sâu tầm quan trọng và tính siêu việt của việc đối thoại của Giáo hội với thế giới. Ngoài ra các giám đốc và tổng thư ký còn cùng nhau tìm ra cách tiếp cận với thế giới để làm phong phú hoạt động mục vụ và sự trung thành với sứ vụ, mà Thiên Chúa đã trao phó cho Hội Ðồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê, như một cơ cấu hiệp thông Giáo hội và đào tạo các tác nhân mục vụ.

Với mục tiêu này, các đề xuất của Hội Ðồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê cho tới năm 2033 sẽ được đưa ra bàn luận, trong quan điểm chuẩn bị cho Ðại Hội Ðồng thường niên của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê sẽ dự kiến sẽ diễn ra từ 13 đến 18 tháng 5 năm 2019 tại Honduras.

Cuối cùng, một chủ để được đề cập đó là: chủ đề về cải tổ truyền thông và bản chất của Bộ truyền thông mà Tòa thánh đang thực hiện trong mối tương quan đến phục vụ mục vụ của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribê.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page