Chủ đề Ngày Thế giới

về Di dân và Tị nạn lần thứ 105

 

Chủ đề Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 105.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 4-03-2019) - Chúa nhật 29 tháng 09 năm 2019 là Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 105. Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn năm 2019 có chủ đề: "Không chỉ là vấn đề những người di dân".

Ðây là đề tài được chính Ðức Thánh Cha Phanxicô chọn. Theo cha Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ về Di Dân và Tị nạn của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, qua việc chọn đề tài này, Ðức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng những lời kêu gọi được lặp đi lặp lại của ngài, vì người di dân, người tị nạn, những người di tản và các nạn nhân của nạn buôn người phải được hiểu trong tổng thể mối quan tâm của ngài dành cho người dân ở trong các hoàn cảnh ngoại biên của cuộc sống.

Người di dân cần sự đáp lời của các Kitô hữu

"Không chỉ là vấn đề những người di dân", vì thường người ta chỉ nghĩ đến những người tị nạn. Ngược lại, điểm nhắm ở đây là những người di dân và tị nạn ở giữa chúng ta như mọi người, người Ý cũng như người các quốc gia khác, cần sự đáp lời của các Kitô hữu. Cha Czerny nói: "Tinh thần của Ngày này không chỉ giới hạn ở người di dân và tị nạn, nhưng bao gồm tất cả chúng ta bởi vì tất cả chúng ta được mời gọi đáp lời."

Chúa Giêsu là người di dân

Những người đói khát, người khách lạ, người trần trụi, đau bệnh và tù nhân, những người gõ cánh cửa nhà chúng ta hôm nay, chính là Chúa Giêsu, đang yêu cầu được gặp gỡ và trợ giúp. Như Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài giảng tại Sacrofano ngày 15 tháng 02 năm 2019: "Thật sự là Chúa Giêsu, dù mắt chúng ta khó nhận ra được Người, với áo quần rách rưới, chân tay dơ bẩn, gương mặt biến dạng, thân thể mang thương tích, không thể nói ngôn ngữ của chúng ta."

Chiến dịch chuẩn bị cho Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn

Ðể giúp cho việc cử hành Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn được trọn vẹn và có ý nghĩa, Phân bộ về Di Dân và Tị nạn của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ phát động một chiến dịch, với những suy tư, thông tin và tài liệu truyền thông hàng tháng, theo những phương thức khác nhau để thúc đẩy một sự hiểu biết sâu sắc hơn về đề tài được Ðức Thánh Cha chọn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page